1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô

Duy Linh , hòa âm: Tiến Linh
Nguồn: catruong.com