1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lệ đời

Cuộn trang

1. Dòng [Em] sông chỗ trong chỗ đục Đời [D] người lúc nhục lúc [G] vinh Đời [D] ta mang kiếp lục [G] bình Ba chìm bảy [Bm] nổi Giữa dòng đời ngược [Em] xui 2. Giàu [Em] sang quên câu bỉ cực Nghèo [D] hèn bỉ cực trên [G] vai Đội [Bm] mưa đội nắng mỗi [D] ngày Cơm rau miệng [Bm] đắng Lệ đời chua [Em] cay ĐK: [C] Ai ai giàu ba [G] họ [D] Ai ai khó ba [G] đời [Am] Ai tham sang phụ [Bm] nghĩa Ai bỏ bạn quên [Em] tình Cuộc [Em] đời có gì lạ [G] đâu Giàu sang lắm [Bm] kẻ Theo sau để [Em] hầu Nghèo [D] hèn mưa nắng dãi [G] dầu Cơm canh giữa [Bm] muối Lòng sầu ai [Em] hay

Video hướng dẫn