highlight chords
1. Dòng [Em] sông chỗ trong chỗ đục
Đời [D] người lúc nhục lúc [G] vinh
Đời [D] ta mang kiếp lục [G] bình 
Ba chìm bảy [Bm] nổi
Giữa dòng đời ngược [Em] xui
2. Giàu [Em] sang quên câu bỉ cực
Nghèo [D] hèn bỉ cực trên [G] vai
Đội [Bm] mưa đội nắng mỗi [D] ngày
Cơm rau miệng [Bm] đắng 
Lệ đời chua [Em] cay
ĐK: [C] Ai ai giàu ba [G] họ
[D] Ai ai khó ba [G] đời
[Am] Ai tham sang phụ [Bm] nghĩa
Ai bỏ bạn quên [Em] tình
Cuộc [Em] đời có gì lạ [G] đâu
Giàu sang lắm [Bm] kẻ 
Theo sau để [Em] hầu
Nghèo [D] hèn mưa nắng dãi [G] dầu
Cơm canh giữa [Bm] muối
Lòng sầu ai [Em] hay
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lệ đời

Trương Phi Hùng
1. Dòng [Em] sông chỗ trong chỗ đục
Đời [D] người lúc nhục lúc [G] vinh
Đời [D] ta mang kiếp lục [G] bình 
Ba chìm bảy [Bm] nổi
Giữa dòng đời ngược [Em] xui
2. Giàu [Em] sang quên câu bỉ cực
Nghèo [D] hèn bỉ cực trên [G] vai
Đội [Bm] mưa đội nắng mỗi [D] ngày
Cơm rau miệng [Bm] đắng 
Lệ đời chua [Em] cay
ĐK: [C] Ai ai giàu ba [G] họ
[D] Ai ai khó ba [G] đời
[Am] Ai tham sang phụ [Bm] nghĩa
Ai bỏ bạn quên [Em] tình
Cuộc [Em] đời có gì lạ [G] đâu
Giàu sang lắm [Bm] kẻ 
Theo sau để [Em] hầu
Nghèo [D] hèn mưa nắng dãi [G] dầu
Cơm canh giữa [Bm] muối
Lòng sầu ai [Em] hay

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com