highlight chords
				                                    
Oh if someone writes a song with a simple rhyme 
                 
Just a song where is feeling show 
                          
And if someone feels the same about the simple song 
                  
Oh sometimes you can hear them sing 
                   
Music gives you happiness or sadness 
                   
But it also, it also heals your soul 
 

Chorus:

               
Let the music heal your soul 
              
Let the music take control 
                           
Let the music give you the power to move any mountain 
 

                         
Oh if someone plays piano with some simple chords 
               
So melodic and endearing too 
                         
And oh if someone plays guitar with the old piano 
                 
And maybe you can hear them sing 
                   
Music gives you happiness or sadness 
              
But it also heals your soul 
 

Chorus 

 

    
Oh yeah 
              
Let the music heal you soul 
              
Let the music take control 
              
Let the music heal you soul 
      
Oh, oh yes 
 

               
Let the music heal your soul 
              
Let the musice take control 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Let the music heal your soul - Backstreet Boys

				                                    
Oh if someone writes a song with a simple rhyme 
                 
Just a song where is feeling show 
                          
And if someone feels the same about the simple song 
                  
Oh sometimes you can hear them sing 
                   
Music gives you happiness or sadness 
                   
But it also, it also heals your soul 
 

Chorus:

               
Let the music heal your soul 
              
Let the music take control 
                           
Let the music give you the power to move any mountain 
 

                         
Oh if someone plays piano with some simple chords 
               
So melodic and endearing too 
                         
And oh if someone plays guitar with the old piano 
                 
And maybe you can hear them sing 
                   
Music gives you happiness or sadness 
              
But it also heals your soul 
 

Chorus 

 

    
Oh yeah 
              
Let the music heal you soul 
              
Let the music take control 
              
Let the music heal you soul 
      
Oh, oh yes 
 

               
Let the music heal your soul 
              
Let the musice take control 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com