Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

两只老虎 (兩隻老虎) (I am a little baby)

Cuộn trang

tone [D] 
 
Phiên bản chữ giản thể: 
[A]只老 [D]虎 
[A]只老 [D]虎 
跑得 [A]快 
[D]跑得 [A]快 
一只没有 [D]耳朵 
[A]一只没有 [D]尾巴 
真奇怪 
真奇 [D]怪。 
 
Phiên bản chữ phồn thể: 
[A]隻老 [D]虎 
[A]隻老 [D]虎 
跑得 [A]快 
[D]跑得 [A]快 
一隻沒有 [D]耳朵 
[A]一隻沒有 [D]尾巴 
真奇怪 
真奇 [D]怪。