highlight chords
				                    
LIÊN KHÚC NGHÈO 
             
Sáng tác : Nhiều tác giả. 
 

       [Am]      [Dm]         [Am]   
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. 
       [F]       [G]        [C]   
Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. 
      [E]              [Dm]   
Luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết. 
        [G]            [C]  
Công danh trong tay như cát bụi trên phố hè…. 
       [Am]      [Dm]         [Am]  
Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo. 
       [F]     [G]         [C]  
Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp. 
       [E]              [Dm]  
Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết. 
        [E]            [Am]  
Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe. 
  
ĐK: 
  [G]    [F]       [Am]   
Xưa nay nếu nghèo là túng thiếu. 
         [Dm]    [G]      [C]   
Sợ đời nhiều gieo neo. Làm sao cũng vẫn nghèo. 
   [Am]           [G]   
Nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tươi. 
         [F]            [E]  
Luôn luôn hé môi cười. Luôn luôn vẫn yêu đời. 
       [Am]      [Dm]         [Am]   
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. 
       [F]       [G]        [C]   
Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. 
      [E]             [Dm]  
Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến. 
       [E]               [Am]  
Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi… 
                [Am]   
Từ lâu tôi vẫn mang tên con số nghèo. 
        [F]    [G]     [C]  
Nên ngại không dám nói yêu ai một câu. 
  [Am]         [Dm]  
Dám mơ dám mộng gì sang đâu. 
   [G]         [C]   
Người ta sẽ bảo mình ham giàu. 
  [G]            [F]  
Còn thêm mang tiếng học trèo cao. 
                    [Am]  
Mình nghèo tay trắng tương lai cũng héo mòn. 
        [F]    [G]      [C]  
Quen người con gái thấy em còn nghèo hơn. 
   [Am]          [Dm] 
Muốn mua món quà tặng cho em. 
       [G]       [C]   
Làm duyên với nàng mà không tiền. 
  [F]    [E]      [Am]  
Nhờ em thông cảm cho mình liền. 
  
ĐK: 
       [G]        [C]       
Em ơi! Nghèo khó có gì là tội phải không em. 
  [Am]     [Dm]   [G]      [C]  
Hãy trả lời anh đi. Hãy trả lời anh đi. 
      [E]       [Dm]   [E]   
Trả lời đi em. Đừng nhẫn tâm làm thinh. 
       [Am]      [Dm]         [Am]   
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. 
       [F]       [G]        [C]   
Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. 
      [E]             [Dm]  
Đêm đêm đôi mi mang giấc ngủ mời không đến. 
       [E]               [Am] 
Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Liên khúc nghèo (Am)

				                    
LIÊN KHÚC NGHÈO 
             
Sáng tác : Nhiều tác giả. 
 

       [Am]      [Dm]         [Am]   
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. 
       [F]       [G]        [C]   
Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. 
      [E]              [Dm]   
Luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết. 
        [G]            [C]  
Công danh trong tay như cát bụi trên phố hè…. 
       [Am]      [Dm]         [Am]  
Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo. 
       [F]     [G]         [C]  
Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp. 
       [E]              [Dm]  
Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết. 
        [E]            [Am]  
Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe. 
  
ĐK: 
  [G]    [F]       [Am]   
Xưa nay nếu nghèo là túng thiếu. 
         [Dm]    [G]      [C]   
Sợ đời nhiều gieo neo. Làm sao cũng vẫn nghèo. 
   [Am]           [G]   
Nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tươi. 
         [F]            [E]  
Luôn luôn hé môi cười. Luôn luôn vẫn yêu đời. 
       [Am]      [Dm]         [Am]   
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. 
       [F]       [G]        [C]   
Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. 
      [E]             [Dm]  
Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến. 
       [E]               [Am]  
Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi… 
                [Am]   
Từ lâu tôi vẫn mang tên con số nghèo. 
        [F]    [G]     [C]  
Nên ngại không dám nói yêu ai một câu. 
  [Am]         [Dm]  
Dám mơ dám mộng gì sang đâu. 
   [G]         [C]   
Người ta sẽ bảo mình ham giàu. 
  [G]            [F]  
Còn thêm mang tiếng học trèo cao. 
                    [Am]  
Mình nghèo tay trắng tương lai cũng héo mòn. 
        [F]    [G]      [C]  
Quen người con gái thấy em còn nghèo hơn. 
   [Am]          [Dm] 
Muốn mua món quà tặng cho em. 
       [G]       [C]   
Làm duyên với nàng mà không tiền. 
  [F]    [E]      [Am]  
Nhờ em thông cảm cho mình liền. 
  
ĐK: 
       [G]        [C]       
Em ơi! Nghèo khó có gì là tội phải không em. 
  [Am]     [Dm]   [G]      [C]  
Hãy trả lời anh đi. Hãy trả lời anh đi. 
      [E]       [Dm]   [E]   
Trả lời đi em. Đừng nhẫn tâm làm thinh. 
       [Am]      [Dm]         [Am]   
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. 
       [F]       [G]        [C]   
Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. 
      [E]             [Dm]  
Đêm đêm đôi mi mang giấc ngủ mời không đến. 
       [E]               [Am] 
Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com