highlight chords
				             [Em]           
....Đã có lúc hỏi lòng 
  [D]        [G]        [B7] 
Vì sao khi yêu ta k thể tin được nh au 
 [Em]            [D]         [B7]         [Em] 
Rồi hoài nghi, sầu lo để mai ta phải mất nha u, Em chẳng biết đâu 
 [C]              [D]        [G]       [B7] 
Vẫn thức trong đêm buồn và a nh suy tư vẫn đan g hoài lo về em 
      [D]        [Em] 
Liệu rằng e m yêu anh có nhiề u 
    [G]         
Mịt mờ sương rơi bên anh 
    [C]        [Bm]    
Thức tr ắng bảo đêm cứ mã i mong em 
    [B7]       [Em]
Rồi sá ng mai em kề bên 
   [Am]               [B7]        
Để x oá đi bao âu lo trong tim và anh được gần em mãi 
     [Em]       [Am]  
Bời vì a nh yêu em quá n hiều 
    [D]        [G]  
Và chỉ mong bên em sớm c hiều 
    [C]                [A]     
Cùng b ao yêu thương, cùng vị ngọt bờ mô i ta trao 
    [G]         [B7] 
Kề bên em ngàn lời muốn n ói 
      [Em]       [Am] 
Thật lòng a nh yêu em rất nh iều 
    [D]       [G] 
Rồi 1 m ai đây em sẽ hi ểu 
    [C]          [A]     
Những n ỗi ưu tư trần về tro ng tim anh 
   [D]      [B7]      [Em] 
Chỉ mong có em.. ..Mỗi em mà th ôi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Liệu rằng em có yêu anh nhiều

				             [Em]           
....Đã có lúc hỏi lòng 
  [D]        [G]        [B7] 
Vì sao khi yêu ta k thể tin được nh au 
 [Em]            [D]         [B7]         [Em] 
Rồi hoài nghi, sầu lo để mai ta phải mất nha u, Em chẳng biết đâu 
 [C]              [D]        [G]       [B7] 
Vẫn thức trong đêm buồn và a nh suy tư vẫn đan g hoài lo về em 
      [D]        [Em] 
Liệu rằng e m yêu anh có nhiề u 
    [G]         
Mịt mờ sương rơi bên anh 
    [C]        [Bm]    
Thức tr ắng bảo đêm cứ mã i mong em 
    [B7]       [Em]
Rồi sá ng mai em kề bên 
   [Am]               [B7]        
Để x oá đi bao âu lo trong tim và anh được gần em mãi 
     [Em]       [Am]  
Bời vì a nh yêu em quá n hiều 
    [D]        [G]  
Và chỉ mong bên em sớm c hiều 
    [C]                [A]     
Cùng b ao yêu thương, cùng vị ngọt bờ mô i ta trao 
    [G]         [B7] 
Kề bên em ngàn lời muốn n ói 
      [Em]       [Am] 
Thật lòng a nh yêu em rất nh iều 
    [D]       [G] 
Rồi 1 m ai đây em sẽ hi ểu 
    [C]          [A]     
Những n ỗi ưu tư trần về tro ng tim anh 
   [D]      [B7]      [Em] 
Chỉ mong có em.. ..Mỗi em mà th ôi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com