1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Linh mục cũng cần tha thứ

Lm. La Thập Tự
Nguồn: thanhcavietnam.net