1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Linh mục Người là ai?

Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Nguồn: thanhcavietnam.net