highlight chords
				             [D]            
Khi đông sang nhìn lá úa 
 [Bm]           
hỏi lòng mình tôi là ai 
  [D]            
tr ong cô đơn và trống rỗng 
   [G]         [A]    
ngày tháng nơi đó xa x ôi em ơi 
 [D]            
anh đã yêu trong ngu ngơ 
  [C7]          [Bm]      
tr ong vô thức trong bao nhiêu bộn bề 
 [D]              
Riêng anh thôi đầy suy nghĩ 
 [G]              [A]   
và sống thiếu vắng em yêu ng ày qua 
 [D]               
bước đi 1 mình riêng mình anh 
 [Bm]                
Ôm bao muộn phiền riêng mình anh 
 [G]              [A]   
Ái oan ngày dài k gian giờ b ao la 
 [G]              [D]      
và sống thiếu vắng em yêu tro ng cuộc đời 
                [Bm]   
hát riêng 1 mình cho đêm trôi d ần trôi 
                [G]    
bước qua ngày dài riêng tôi mã i ngủ mê 
                 [A]      
ánh trăng đã tàn đông sang lạnh c on tim buốt 
      [G]           [D]    
và sống th iếu vắng em yêu trong c uộc đời 
 

 [G]        [Bm]       
R ồi năm tháng mang em mãi xa tôi 
 [F#m]       [Bm]      
D ù bên ai anh vẫn mãi yêu người 
   [G]        [Bm]      
mặc n ăm tháng trôi tr ôi mãi xa vời 
   [F#m]    [A]         [G]      
dù v ẫn biết em quên và quên tin y êu tình mình 
      [D]       [G]           [Bm]    
Và bao ký ứ c h bên tôi mu ốn nghe giọng nói em nh ư hôm nào 
   [D]      [Bm]    [G]             [A]      
muốn nắm tay và b ên em vì k húc ca này anh viết cho tìn h ta mãi xa 
 

      
Tương tự: 
                
bước đi 1 mình riêng mình anh 
                 
ôm bao muộn phiền riêng mình anh 
                  
ái oan ngày dài k gian giờ bao la 
                     
Và sống thiếu vắng em yêu trong cuộc đời 
                    
hát riêng 1 mình cho đêm trôi dần trôi 
                    
bước qua ngày dài riêng tôi mãi ngủ mê 
                       
ánh trăng đã tàn đông sang lạnh con tim buốt 
                     
Và sống thiếu vắng em yêu trong cuộc đời 
   [D]                
nụ c ười ngày nào đã mãi xa đã mãi xa 
   [Bm]                            
một b ầu trời buồn riêng anh thôi chỉ riêng chỉ riêng anh thôi 
             [G]              
bao hẹn ước ngày nào thì cũng đã qua mãi qua mãi qua 
           [A]     
chốn chân trời đó có vui Baby 
     [D]                  
chỉ 1 mì nh anh trông mong trông mong cô đơn 
  [F#m]       [Bm]      [G]        [Bm]   
ba o ngày qua nhớ m ong em baby an h khóc cho đêm d ần trôi 
  [G]             [A]  
ch o bao ngày qua nhớ mong về em 
 

      
Tương tự: 
                
bước đi 1 mình riêng mình anh 
                 
ôm bao muộn phiền riêng mình anh 
                  
Ái oan ngày dài k gian giờ bao la 
                     
và sống thiếu vắng em yêu trong cuộc đời 
                    
hát riêng 1 mình cho đêm trôi dần trôi 
                    
bước qua ngày dài riêng tôi mãi ngủ mê 
                       
ánh trăng đã tàn đông sang lạnh con tim buốt 
                     
và sống thiếu vắng em yêu trong cuộc đời 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Live without you

				             [D]            
Khi đông sang nhìn lá úa 
 [Bm]           
hỏi lòng mình tôi là ai 
  [D]            
tr ong cô đơn và trống rỗng 
   [G]         [A]    
ngày tháng nơi đó xa x ôi em ơi 
 [D]            
anh đã yêu trong ngu ngơ 
  [C7]          [Bm]      
tr ong vô thức trong bao nhiêu bộn bề 
 [D]              
Riêng anh thôi đầy suy nghĩ 
 [G]              [A]   
và sống thiếu vắng em yêu ng ày qua 
 [D]               
bước đi 1 mình riêng mình anh 
 [Bm]                
Ôm bao muộn phiền riêng mình anh 
 [G]              [A]   
Ái oan ngày dài k gian giờ b ao la 
 [G]              [D]      
và sống thiếu vắng em yêu tro ng cuộc đời 
                [Bm]   
hát riêng 1 mình cho đêm trôi d ần trôi 
                [G]    
bước qua ngày dài riêng tôi mã i ngủ mê 
                 [A]      
ánh trăng đã tàn đông sang lạnh c on tim buốt 
      [G]           [D]    
và sống th iếu vắng em yêu trong c uộc đời 
 

 [G]        [Bm]       
R ồi năm tháng mang em mãi xa tôi 
 [F#m]       [Bm]      
D ù bên ai anh vẫn mãi yêu người 
   [G]        [Bm]      
mặc n ăm tháng trôi tr ôi mãi xa vời 
   [F#m]    [A]         [G]      
dù v ẫn biết em quên và quên tin y êu tình mình 
      [D]       [G]           [Bm]    
Và bao ký ứ c h bên tôi mu ốn nghe giọng nói em nh ư hôm nào 
   [D]      [Bm]    [G]             [A]      
muốn nắm tay và b ên em vì k húc ca này anh viết cho tìn h ta mãi xa 
 

      
Tương tự: 
                
bước đi 1 mình riêng mình anh 
                 
ôm bao muộn phiền riêng mình anh 
                  
ái oan ngày dài k gian giờ bao la 
                     
Và sống thiếu vắng em yêu trong cuộc đời 
                    
hát riêng 1 mình cho đêm trôi dần trôi 
                    
bước qua ngày dài riêng tôi mãi ngủ mê 
                       
ánh trăng đã tàn đông sang lạnh con tim buốt 
                     
Và sống thiếu vắng em yêu trong cuộc đời 
   [D]                
nụ c ười ngày nào đã mãi xa đã mãi xa 
   [Bm]                            
một b ầu trời buồn riêng anh thôi chỉ riêng chỉ riêng anh thôi 
             [G]              
bao hẹn ước ngày nào thì cũng đã qua mãi qua mãi qua 
           [A]     
chốn chân trời đó có vui Baby 
     [D]                  
chỉ 1 mì nh anh trông mong trông mong cô đơn 
  [F#m]       [Bm]      [G]        [Bm]   
ba o ngày qua nhớ m ong em baby an h khóc cho đêm d ần trôi 
  [G]             [A]  
ch o bao ngày qua nhớ mong về em 
 

      
Tương tự: 
                
bước đi 1 mình riêng mình anh 
                 
ôm bao muộn phiền riêng mình anh 
                  
Ái oan ngày dài k gian giờ bao la 
                     
và sống thiếu vắng em yêu trong cuộc đời 
                    
hát riêng 1 mình cho đêm trôi dần trôi 
                    
bước qua ngày dài riêng tôi mãi ngủ mê 
                       
ánh trăng đã tàn đông sang lạnh con tim buốt 
                     
và sống thiếu vắng em yêu trong cuộc đời 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com