1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Live without you

Cuộn trang

[D] Khi đông sang nhìn lá úa [Bm] hỏi lòng mình tôi là ai [D] tr ong cô đơn và trống rỗng [G] [A] ngày tháng nơi đó xa x ôi em ơi [D] anh đã yêu trong ngu ngơ [C7] [Bm] tr ong vô thức trong bao nhiêu bộn bề [D] Riêng anh thôi đầy suy nghĩ [G] [A] và sống thiếu vắng em yêu ng ày qua [D] bước đi 1 mình riêng mình anh [Bm] Ôm bao muộn phiền riêng mình anh [G] [A] Ái oan ngày dài k gian giờ b ao la [G] [D] và sống thiếu vắng em yêu tro ng cuộc đời [Bm] hát riêng 1 mình cho đêm trôi d ần trôi [G] bước qua ngày dài riêng tôi mã i ngủ mê [A] ánh trăng đã tàn đông sang lạnh c on tim buốt [G] [D] và sống th iếu vắng em yêu trong c uộc đời [G] [Bm] R ồi năm tháng mang em mãi xa tôi [F#m] [Bm] D ù bên ai anh vẫn mãi yêu người [G] [Bm] mặc n ăm tháng trôi tr ôi mãi xa vời [F#m] [A] [G] dù v ẫn biết em quên và quên tin y êu tình mình [D] [G] [Bm] Và bao ký ứ c h bên tôi mu ốn nghe giọng nói em nh ư hôm nào [D] [Bm] [G] [A] muốn nắm tay và b ên em vì k húc ca này anh viết cho tìn h ta mãi xa Tương tự: bước đi 1 mình riêng mình anh ôm bao muộn phiền riêng mình anh ái oan ngày dài k gian giờ bao la Và sống thiếu vắng em yêu trong cuộc đời hát riêng 1 mình cho đêm trôi dần trôi bước qua ngày dài riêng tôi mãi ngủ mê ánh trăng đã tàn đông sang lạnh con tim buốt Và sống thiếu vắng em yêu trong cuộc đời [D] nụ c ười ngày nào đã mãi xa đã mãi xa [Bm] một b ầu trời buồn riêng anh thôi chỉ riêng chỉ riêng anh thôi [G] bao hẹn ước ngày nào thì cũng đã qua mãi qua mãi qua [A] chốn chân trời đó có vui Baby [D] chỉ 1 mì nh anh trông mong trông mong cô đơn [F#m] [Bm] [G] [Bm] ba o ngày qua nhớ m ong em baby an h khóc cho đêm d ần trôi [G] [A] ch o bao ngày qua nhớ mong về em Tương tự: bước đi 1 mình riêng mình anh ôm bao muộn phiền riêng mình anh Ái oan ngày dài k gian giờ bao la và sống thiếu vắng em yêu trong cuộc đời hát riêng 1 mình cho đêm trôi dần trôi bước qua ngày dài riêng tôi mãi ngủ mê ánh trăng đã tàn đông sang lạnh con tim buốt và sống thiếu vắng em yêu trong cuộc đời

Video hướng dẫn