1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lỡ mối duyên quê

Cuộn trang

Ngoài [Am] đồng còn đám mạ [D] non Ruộng sâu chưa [C] cấy mà em đi lấy [Em] chồng Mai rồi ai sẽ dần [D] công Cùng anh tát [G] nước be bờ hỡi [E7] em Vừa [Am] tròn đôi chín tuổi [C] son Mẹ cha cũng [Em] tính chuyện nợ duyên cau [Am] trầu Xuân thời con gái là [D] bao Đời hoa đâu [Em] nở hai lần hỡi [Am] anh Mai em [F] đi bỏ lại trên [Am] đồng Bỏ lại gàu [Em] sòng anh tát nước với [C] ai? Mai em [Am] đi bỏ lại gàu [D] vai Gàu vai anh [E7] tát với ai bây [Am] giờ? Nên lòng anh thấy buồn [D] thiu Người anh yêu [Em] đã bỏ đi lấy [Am] chồng Ba đồng một mớ trầu [D] cay Sao anh không [G] hỏi những ngày em còn [C] không Bây [Am] giờ em đã có chồng Như chim vào [D] lồng như cá cắn [C] câu Cá cắn [D] câu biết đâu mà gỡ Chim vào [Dm] lồng biết thuở nào [Am] ra * Mai em [F] xa bỏ lỡ duyên [Am] đầu Để dạ anh sầu đồng [Em] cạn lúa héo [Am] khô

Video hướng dẫn