1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lỡ một chuyến đò

Cuộn trang

Lỡ chuyến đò chiều mây xám [Am] bay [E] Trời buồn hiu [Am] quạnh gió heo [C] may [E] Tiếc gì một phút giây không [Am] đợi [E] Chua xót nhìn theo lệ ngắn [Am] dài! Thẩn [Am] thờ quay bước về thôn vắng Soi [F] bóng tìm [Dm] nhau dưới ánh [Am] trăng Đau [Dm] thương vùi [F] lấp bao yêu [Am] dấu Hồn [Em] sao vương [E] mãi những vết [Am] hằn Lỡ một lần thôi chuyến đò [Am] sang [E] Bao nhiêu giông [Am] tố vẫn phủ [E] phàng [Am] Đổ xuống triền [E] miên từ dạo [C] ấy [E] Nát cả đời em trong cõi [Am] tang!

Video hướng dẫn