highlight chords
Lỡ chuyến đò chiều mây xám [Am] bay
[E] Trời buồn hiu [Am] quạnh gió heo [C] may
[E] Tiếc gì một phút giây không [Am] đợi
[E] Chua xót nhìn theo lệ ngắn [Am] dài!

Thẩn [Am] thờ quay bước về thôn vắng
Soi [F] bóng tìm [Dm] nhau dưới ánh [Am] trăng
Đau [Dm] thương vùi [F] lấp bao yêu [Am] dấu
Hồn [Em] sao vương [E] mãi những vết [Am] hằn 

Lỡ một lần thôi chuyến đò [Am] sang
[E] Bao nhiêu giông [Am] tố vẫn phủ [E] phàng
[Am] Đổ xuống triền [E] miên từ dạo [C] ấy
[E] Nát cả đời em trong cõi [Am] tang!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lỡ một chuyến đò

Như Ngọc Hoa
Lỡ chuyến đò chiều mây xám [Am] bay
[E] Trời buồn hiu [Am] quạnh gió heo [C] may
[E] Tiếc gì một phút giây không [Am] đợi
[E] Chua xót nhìn theo lệ ngắn [Am] dài!

Thẩn [Am] thờ quay bước về thôn vắng
Soi [F] bóng tìm [Dm] nhau dưới ánh [Am] trăng
Đau [Dm] thương vùi [F] lấp bao yêu [Am] dấu
Hồn [Em] sao vương [E] mãi những vết [Am] hằn 

Lỡ một lần thôi chuyến đò [Am] sang
[E] Bao nhiêu giông [Am] tố vẫn phủ [E] phàng
[Am] Đổ xuống triền [E] miên từ dạo [C] ấy
[E] Nát cả đời em trong cõi [Am] tang!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn