highlight chords
				            [Dm] [Bb] [Gm] 
 
       
Oh yeah yeah 
         
Oh yeah yeah yeah 
   
Ooh! 
 

[Dm]       [Bb]        [Gm]    
Never had much faith in love or miracles 
[Dm]     [Bb]         [Gm]  
Never wanna put my heart on the line 
[Dm]          [Bb]         [Gm]    
I"m swimming in your world is something spiritual 
[Dm]          [Bb]         [Gm]  
I"m born again every time you spend the night 
 

      [Bb]            
Cause your sex takes me to paradise 
     [Gm]            
Yeah your sex takes me to paradise 
    [F]   [A]        
And it shows, yeah, yeah, yeah 
        [Bb]                 [Gm]   
Cause you make feel like, I"ve been locked out of heaven 
    [F]       [A]  
For too long, for too long 
       [Bb]                 [Gm]   
Yeah you make feel like, I"ve been locked out of heaven 
    [F]       [A]  
For too long, for too long 
 

       
Oh yeah yeah 
         
Oh yeah yeah yeah 
   
Ooh! 
       
Oh yeah yeah 
         
Oh yeah yeah yeah 
   
Ooh! 
 

             
You bring me to my knees 
          
You make me testify 
                   
You can make a sinner change his ways 
                            
Open up your gates cause I can"t wait to see the light 
                   
And right there is where I wanna stay 
 

                  
Cause your sex takes me to paradise 
                  
Yeah your sex takes me to paradise 
                
And it shows, yeah, yeah, yeah 
                             
Cause you make feel like, I"ve been locked out of heaven 
              
For too long, for too long 
                            
Yeah you make feel like, I"ve been locked out of heaven 
              
For too long, for too long 
 

[Bb]      [G]        
Oh oh oh oh, yeah, yeah, yeah 
      [F]     
Can I just stay here 
           [A]     
Spend the rest of my days here 
[Bb]      [G]        
Oh oh oh oh, yeah, yeah, yeah 
       [F]     
Can"t I just stay here 
           [A]     
Spend the rest of my days here 
 

        [Bb]                 [G]   
Cause you make feel like, I"ve been locked out of heaven 
    [F]       [A]  
For too long, for too long 
                            
Yeah you make feel like, I"ve been locked out of heaven 
              
For too long, for too long 
 

         
Oh yeah yeah yeah 
   
Ooh! 
       
Oh yeah yeah 
         
Oh yeah yeah yeah 
   
Ooh! 
 

 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Locked Out Of Heaven - Bruno Mars

				            [Dm] [Bb] [Gm] 
 
       
Oh yeah yeah 
         
Oh yeah yeah yeah 
   
Ooh! 
 

[Dm]       [Bb]        [Gm]    
Never had much faith in love or miracles 
[Dm]     [Bb]         [Gm]  
Never wanna put my heart on the line 
[Dm]          [Bb]         [Gm]    
I"m swimming in your world is something spiritual 
[Dm]          [Bb]         [Gm]  
I"m born again every time you spend the night 
 

      [Bb]            
Cause your sex takes me to paradise 
     [Gm]            
Yeah your sex takes me to paradise 
    [F]   [A]        
And it shows, yeah, yeah, yeah 
        [Bb]                 [Gm]   
Cause you make feel like, I"ve been locked out of heaven 
    [F]       [A]  
For too long, for too long 
       [Bb]                 [Gm]   
Yeah you make feel like, I"ve been locked out of heaven 
    [F]       [A]  
For too long, for too long 
 

       
Oh yeah yeah 
         
Oh yeah yeah yeah 
   
Ooh! 
       
Oh yeah yeah 
         
Oh yeah yeah yeah 
   
Ooh! 
 

             
You bring me to my knees 
          
You make me testify 
                   
You can make a sinner change his ways 
                            
Open up your gates cause I can"t wait to see the light 
                   
And right there is where I wanna stay 
 

                  
Cause your sex takes me to paradise 
                  
Yeah your sex takes me to paradise 
                
And it shows, yeah, yeah, yeah 
                             
Cause you make feel like, I"ve been locked out of heaven 
              
For too long, for too long 
                            
Yeah you make feel like, I"ve been locked out of heaven 
              
For too long, for too long 
 

[Bb]      [G]        
Oh oh oh oh, yeah, yeah, yeah 
      [F]     
Can I just stay here 
           [A]     
Spend the rest of my days here 
[Bb]      [G]        
Oh oh oh oh, yeah, yeah, yeah 
       [F]     
Can"t I just stay here 
           [A]     
Spend the rest of my days here 
 

        [Bb]                 [G]   
Cause you make feel like, I"ve been locked out of heaven 
    [F]       [A]  
For too long, for too long 
                            
Yeah you make feel like, I"ve been locked out of heaven 
              
For too long, for too long 
 

         
Oh yeah yeah yeah 
   
Ooh! 
       
Oh yeah yeah 
         
Oh yeah yeah yeah 
   
Ooh! 
 

 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com