1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời cầu thượng đế

Cuộn trang

1. Nếu một ngày tôi xuôi tay [Em] nhắm mắt Thân rã [Am] rời hồn tìm đến trời [B7] cao Hỏi trăng [D] sao soi sáng lối dương [Am] trần Rằng có [B7] biết đời người nhiều lao đao 2. Nếu một ngày tôi xuôi tay [Em] nhắm mắt Đem hồn [Am] sầu từ lòng đáy mộ [B7] sâu Lên thượng [Em] đế tận cùng chốn thiên [Am] đàng Để phán [B7] xét một đời người cưu [Em] mang ĐK: Thưa thượng [G] đế hiền từ tôi sẽ [Em] nói Thượng đế [Am] ơi thượng đế tạo chi tôi Thịt với [C] xương cho nhân thế ghê [Am] thường Luồng máu [B7] nóng hâm hồng màu yêu thương Thưa thượng [Em] đế lệ nhòa tôi sẽ [G] khóc Đặt tim [Am] đau khô héo sợ dương [D] gian Tôi đã [C] thấu tình yêu trên đất [Am] hạn Lời xám [B7] hối trọn đời này xin [Em] mang Lời sám [G] hối trọn đời này tôi [Em] mang Để kiếp [Am] sau đừng một kiếp khổ đau Xin xóa [C] hết lời tình yêu ban [Am] đầu Cho nước [B7] mắt đừng quyện vào lòng đau 3. Nếu một ngày tôi xuôi tay [Em] nhắm mắt Xin trả [Am] người hồn một khối đi [B7] hoang Để không còn đời một kiếp lầm [D] than Để mai [B7] sau tìm về chốn thiên [Em] đàng

Video hướng dẫn