1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời chào của em

Cuộn trang

Kẹp capo ngăn 1 [C] Đi đến nơi n ào lời chào đi trước [F] [C] Lời chào dẫn b ước con đường bớt xa [Am] Lời chào thành q uà khi gặp các cụ già [D] [G] Lời chào thành hoa nở ra bao việc tốt [Am] Lời chào của e m là cơn gió mát [G] Mang theo tiếng hát mỗi sáng từng n gày [C] [G] Lời chào của em là cơn gió m át [C] Nên dẫu đi đâu em cũng mang t heo.

Video hướng dẫn