highlight chords
				                             [Em]                 [G]     
Cuối cùng rồi mình vẫn thế 
         [Am]            [D]    
Khóc chi em, khóc chi em 
            [G]          [B]    
Cho phai mà hồng được gì 
        [Am]                [Em]    
Giọt lệ này giành để mai đây 
        [C]                    [D]     
Về cùng người khóc giữa đêm vui 
    [G]         [Am]          [B7]                
Hơi đâu, hơi đâu mà xót thương thân anh 
      [Em]               [G]    
Những ngày cònnồng ân ái 
         [Am]            [D]   
Giữa đôi ta, giữa đôi ta 
            [G]           [B]       
Đã bao cách biệt trùng trùng 
          [Am]                 [Em]     
Người thì mộng một trời cao sang 
          [C]                 [D]      
Người thì còn trắng áo tay trơn 
    [G]         [Am]           [C]          [Em]    
Nên anh, nên anh đã biết được ngày này 
[Em] [C]       [D]                [G]      
ơi, em ơi anh vẫn biết rằng 
         [Em]              [Am]    
Con chim quý phải ở lầu son 
        [D]                      [G]     
Nên anh không trách là em bội bạc 
      [Em]                [Am]   
Mà em ơi anh chỉ trách em 
      [G]        [Am]                      [Em]     
Trách em, sao em không nói thật lòng mình 
    [D]                   [B7]   
Sao em gian dối để làm gì 
    [Em]                [G]      
Hãy nhìn một lần sau chót 
        [Am]            [D]    
Chén ly bôi, uống đi em 
           [G]        [B]      
Sao em mắt lệ nhạt nhòa 
          [Am]                 [Em]    
Cuộc tình nào rồi cũng phôi pha 
          [C]                 [D]    
Một đường tàu biết mấy sân ga 
    [G]       [Am]              [C]        [Em]      
Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường… 
				                    
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời đắng cho một cuộc tình

				                             [Em]                 [G]     
Cuối cùng rồi mình vẫn thế 
         [Am]            [D]    
Khóc chi em, khóc chi em 
            [G]          [B]    
Cho phai mà hồng được gì 
        [Am]                [Em]    
Giọt lệ này giành để mai đây 
        [C]                    [D]     
Về cùng người khóc giữa đêm vui 
    [G]         [Am]          [B7]                
Hơi đâu, hơi đâu mà xót thương thân anh 
      [Em]               [G]    
Những ngày cònnồng ân ái 
         [Am]            [D]   
Giữa đôi ta, giữa đôi ta 
            [G]           [B]       
Đã bao cách biệt trùng trùng 
          [Am]                 [Em]     
Người thì mộng một trời cao sang 
          [C]                 [D]      
Người thì còn trắng áo tay trơn 
    [G]         [Am]           [C]          [Em]    
Nên anh, nên anh đã biết được ngày này 
[Em] [C]       [D]                [G]      
ơi, em ơi anh vẫn biết rằng 
         [Em]              [Am]    
Con chim quý phải ở lầu son 
        [D]                      [G]     
Nên anh không trách là em bội bạc 
      [Em]                [Am]   
Mà em ơi anh chỉ trách em 
      [G]        [Am]                      [Em]     
Trách em, sao em không nói thật lòng mình 
    [D]                   [B7]   
Sao em gian dối để làm gì 
    [Em]                [G]      
Hãy nhìn một lần sau chót 
        [Am]            [D]    
Chén ly bôi, uống đi em 
           [G]        [B]      
Sao em mắt lệ nhạt nhòa 
          [Am]                 [Em]    
Cuộc tình nào rồi cũng phôi pha 
          [C]                 [D]    
Một đường tàu biết mấy sân ga 
    [G]       [Am]              [C]        [Em]      
Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường… 
				                    

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com