1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời hứa cho người ra đi

Cuộn trang

[Am] [G] [F] Kể t ừ ngày mà e m trót câu ch ia tay, [G] [Am] Hạnh p húc bỗng dưng x a vời [G] [F] [G] [Am] Biết em không.. . không... khô ng còn mong mình có nhau [G] [Am] Chỉ còn lại mình anh nỗi đau vây kín [G] [Am] [G] [F] [G] [Am] Nơi này anh phải cố quên mã i hì nh bó ng em . Dù nhiều lần tình yêu khiến anh yếu đuối, Đã muốn níu đôi tay em Khẽ trên môi "xin... xin... đừng đi đừng lánh xa anh" Chợt hiểu rằng tình em đến nay đã hết Em cần anh vững bước đi tiếp đừng nhớ nhau. Rap: Qua đêm nay đêm cô đơn trong thâm tâm anh chờ mong bình yên sẽ ... ấm êm con tim khi đã quên em. Nhưng đâu hay yêu thương kia không cho anh quên được em dù ta giờ đã xa nhau rồi. Cố... cố... cố dặn lòng kìm nén muộn phiền Anh muốn để mình vững vàng... Nếu... nếu... tháng ngày dài làm xóa mờ dần Sợ cho trái tim này... đành lòng quên mất em sao!?

Video hướng dẫn