highlight chords
				               [Am]     [G]      [F]    
Kể t ừ ngày mà e m trót câu ch ia tay, 
    [G]       [Am]  
Hạnh p húc bỗng dưng x a vời 
   [G]     [F]       [G]        [Am]    
Biết em không.. . không... khô ng còn mong mình có nhau 
         [G]      [Am]   
Chỉ còn lại mình anh nỗi đau vây kín 
   [G]      [Am]     [G]  [F]  [G]  [Am] 
Nơi này anh phải cố quên mã i hì nh bó ng em . 
 

                      
Dù nhiều lần tình yêu khiến anh yếu đuối, 
            
Đã muốn níu đôi tay em 
                            
Khẽ trên môi "xin... xin... đừng đi đừng lánh xa anh" 
                    
Chợt hiểu rằng tình em đến nay đã hết 
                       
Em cần anh vững bước đi tiếp đừng nhớ nhau. 
 

   
Rap: 
                                  
Qua đêm nay đêm cô đơn trong thâm tâm anh chờ mong bình yên sẽ ... 
                
ấm êm con tim khi đã quên em. 
                                          
Nhưng đâu hay yêu thương kia không cho anh quên được em dù ta giờ đã xa nhau rồi. 
                      
Cố... cố... cố dặn lòng kìm nén muộn phiền 
                
Anh muốn để mình vững vàng... 
                       
Nếu... nếu... tháng ngày dài làm xóa mờ dần 
                          
Sợ cho trái tim này... đành lòng quên mất em sao!? 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời hứa cho người ra đi

				               [Am]     [G]      [F]    
Kể t ừ ngày mà e m trót câu ch ia tay, 
    [G]       [Am]  
Hạnh p húc bỗng dưng x a vời 
   [G]     [F]       [G]        [Am]    
Biết em không.. . không... khô ng còn mong mình có nhau 
         [G]      [Am]   
Chỉ còn lại mình anh nỗi đau vây kín 
   [G]      [Am]     [G]  [F]  [G]  [Am] 
Nơi này anh phải cố quên mã i hì nh bó ng em . 
 

                      
Dù nhiều lần tình yêu khiến anh yếu đuối, 
            
Đã muốn níu đôi tay em 
                            
Khẽ trên môi "xin... xin... đừng đi đừng lánh xa anh" 
                    
Chợt hiểu rằng tình em đến nay đã hết 
                       
Em cần anh vững bước đi tiếp đừng nhớ nhau. 
 

   
Rap: 
                                  
Qua đêm nay đêm cô đơn trong thâm tâm anh chờ mong bình yên sẽ ... 
                
ấm êm con tim khi đã quên em. 
                                          
Nhưng đâu hay yêu thương kia không cho anh quên được em dù ta giờ đã xa nhau rồi. 
                      
Cố... cố... cố dặn lòng kìm nén muộn phiền 
                
Anh muốn để mình vững vàng... 
                       
Nếu... nếu... tháng ngày dài làm xóa mờ dần 
                          
Sợ cho trái tim này... đành lòng quên mất em sao!? 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com