highlight chords
[Em] Em nhìn em rất [Bm] đẹp
Em dốc bước lữ [D] hành
[C] Em đẹp em quyến [Em][Bm] Ta tay buồn trắng [B7] tay.
Đời [G] ta đời lữ [Em] khách
Chân [Am] nhọc bước ngàn [Em] phương
Tìm [C] hướng về sa [G] mạc
Vùi [B7] sâu bao luyến [Em] thương.
[G] Đây là bầu rượu [Bm] đắng
Để [D] rượu túi thơ [Em] thề
Vào [G] lúc sao hôm mọc
Sao [Em] mai rụng lê [G] thê.
Em [B7] ơi đời vạn [D] nẽo
Mỗi [G] bước mỗi chông [D] gai
Im [Em] lặng là tim [Am] nứt
Thành [D] lời thật đắng [G] cay
[Bm] Thôi thà ta lặng bước
[D] Sa mạc gió lộng hành
Cát [Bm] bụi mờ bóng [D] hồng
Lấp [C] sầu kiếp mong [Em] manh.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời lữ khách

Tú Nhi
[Em] Em nhìn em rất [Bm] đẹp
Em dốc bước lữ [D] hành
[C] Em đẹp em quyến [Em][Bm] Ta tay buồn trắng [B7] tay.
Đời [G] ta đời lữ [Em] khách
Chân [Am] nhọc bước ngàn [Em] phương
Tìm [C] hướng về sa [G] mạc
Vùi [B7] sâu bao luyến [Em] thương.
[G] Đây là bầu rượu [Bm] đắng
Để [D] rượu túi thơ [Em] thề
Vào [G] lúc sao hôm mọc
Sao [Em] mai rụng lê [G] thê.
Em [B7] ơi đời vạn [D] nẽo
Mỗi [G] bước mỗi chông [D] gai
Im [Em] lặng là tim [Am] nứt
Thành [D] lời thật đắng [G] cay
[Bm] Thôi thà ta lặng bước
[D] Sa mạc gió lộng hành
Cát [Bm] bụi mờ bóng [D] hồng
Lấp [C] sầu kiếp mong [Em] manh.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com