1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời lữ khách

Cuộn trang

[Em] Em nhìn em rất [Bm] đẹp Em dốc bước lữ [D] hành [C] Em đẹp em quyến [Em][Bm] Ta tay buồn trắng [B7] tay. Đời [G] ta đời lữ [Em] khách Chân [Am] nhọc bước ngàn [Em] phương Tìm [C] hướng về sa [G] mạc Vùi [B7] sâu bao luyến [Em] thương. [G] Đây là bầu rượu [Bm] đắng Để [D] rượu túi thơ [Em] thề Vào [G] lúc sao hôm mọc Sao [Em] mai rụng lê [G] thê. Em [B7] ơi đời vạn [D] nẽo Mỗi [G] bước mỗi chông [D] gai Im [Em] lặng là tim [Am] nứt Thành [D] lời thật đắng [G] cay [Bm] Thôi thà ta lặng bước [D] Sa mạc gió lộng hành Cát [Bm] bụi mờ bóng [D] hồng Lấp [C] sầu kiếp mong [Em] manh.

Video hướng dẫn