1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời nguyện đêm nay

Cuộn trang

1. Chúng con về đây quỳ dưới chân [G] phật đài [C] Dâng lên hường [D7] trầm nguyện ước không [G] hề phai [C] Con xin mười [Am] phương chư phật chứng [Bm] giám Tâm [Em] thành con luôn khắc [D7] ghi Theo bước cha lành tu [G] hạnh [D7] 2. Ngước lên đài sen con chắp tay [G] nguyện cầu [C] Quy y đạo [D7] mầu bồi đắp cho [G] ngày sau [C] Thân tâm bình [Am] yên bao phiền não [Bm] dứt Thấy [Em] lòng từ bi nở [D7] hoa Đời con thơm ngát muôn [G] lời ca ĐK: Bên bóng cha [C] hiền từ đây Lòng [Am] con thấy ấm áp bao [G] nhiêu tình thương Con quyết tu [Em] hành trọn [Am] đời Nguyện theo chánh [D7] pháp sáng soi tâm con 3. Với bao nguyện ước trong tiếng chuông [G] êm đềm [C] Đi theo cha [D7] hiền dìu bước con [G] lìa mê [C] Bên cha hằng [Am] đêm vang lời sám [Bm] hối Muốn [Em] làm hoa sen thắm [D7] tươi Đời hoa thơm ngát muôn [G] ngàn nơi

Video hướng dẫn