highlight chords
				                   
capo ngăn 1 
 

 [A]        [C#m]      [A]  
Ngồi nghe sót nh ững ưu tư mình anh 
        [C#m]        [F#m] 
Ngồi nghe sót n hững suy tư kỷ niệ m. 
       [C#m]    [D]        [E7]   
Hôm nay anh n hớ ngày ha i ta trao ước vớ i nhau 
 

                  
Ngày em nói tiếng yêu anh đầu tiên 
                     
Là ngày anh nhớ mãi ta ca bài ca kỷ niệm 
               
Nào ngờ khúc hát ngày xưa ấy 
                          
Giờ hai ta chia cách vắng xa mình anh, có nghe gì 
 

 [A]            [C#m]        [F#m] 
Anh mang tâm từ này trao em theo radio gửi đến 
  [A]         [C#m]           [D]   
Co n tim anh bao ngày qua cô đơn mong em nhiề u lắm 
 [C#m]           [F#m] 
M ong khao khát muốn gần n hau 
          [D]       [E7]      
Này người em yêu d ấu hỡi lắng ng he bài ca xưa 
 

                      
Anh mong nơi xa giờ đây theo radio gửi đến 
                           
Con tim em ca bài ca không phôi pha theo ngày tháng, 
  [C#m]         [F#m] 
An h mang nỗi nhớ trong anh 
        [D]    [E7]         [A]   
và bài ca xưa t a hát đế n em cũng ôm ấp kỉ niệm.. 
 

                  
Ngày em nói tiếng yêu anh đầu tiên 
                      
Là ngày anh nhớ mãi ta ca bài ca kỷ niệm.. 
               
Nào ngờ khúc hát ngày xưa ấy 
                          
Giờ hai ta chia cách vắng xa mình anh, có nghe gì 
                        
Anh mang tâm từ này trao em theo radio gửi đến 
                          
Con tim anh bao ngày qua cô đơn mong em nhiều lắm 
               
Mong khao khát muốn gần nhau 
                        
Này người em yêu dấu hỡi lắng nghe bài ca xưa 
                      
Anh mong nơi xa giờ đây theo radio gửi đến 
                           
Con tim em ca bài ca không phôi pha theo ngày tháng, 
              
Anh mang nỗi nhớ trong anh 
                         
và bài ca xưa ta hát đến em cũng ôm ấp kỉ niệm. 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời nhắn số 4

				                   
capo ngăn 1 
 

 [A]        [C#m]      [A]  
Ngồi nghe sót nh ững ưu tư mình anh 
        [C#m]        [F#m] 
Ngồi nghe sót n hững suy tư kỷ niệ m. 
       [C#m]    [D]        [E7]   
Hôm nay anh n hớ ngày ha i ta trao ước vớ i nhau 
 

                  
Ngày em nói tiếng yêu anh đầu tiên 
                     
Là ngày anh nhớ mãi ta ca bài ca kỷ niệm 
               
Nào ngờ khúc hát ngày xưa ấy 
                          
Giờ hai ta chia cách vắng xa mình anh, có nghe gì 
 

 [A]            [C#m]        [F#m] 
Anh mang tâm từ này trao em theo radio gửi đến 
  [A]         [C#m]           [D]   
Co n tim anh bao ngày qua cô đơn mong em nhiề u lắm 
 [C#m]           [F#m] 
M ong khao khát muốn gần n hau 
          [D]       [E7]      
Này người em yêu d ấu hỡi lắng ng he bài ca xưa 
 

                      
Anh mong nơi xa giờ đây theo radio gửi đến 
                           
Con tim em ca bài ca không phôi pha theo ngày tháng, 
  [C#m]         [F#m] 
An h mang nỗi nhớ trong anh 
        [D]    [E7]         [A]   
và bài ca xưa t a hát đế n em cũng ôm ấp kỉ niệm.. 
 

                  
Ngày em nói tiếng yêu anh đầu tiên 
                      
Là ngày anh nhớ mãi ta ca bài ca kỷ niệm.. 
               
Nào ngờ khúc hát ngày xưa ấy 
                          
Giờ hai ta chia cách vắng xa mình anh, có nghe gì 
                        
Anh mang tâm từ này trao em theo radio gửi đến 
                          
Con tim anh bao ngày qua cô đơn mong em nhiều lắm 
               
Mong khao khát muốn gần nhau 
                        
Này người em yêu dấu hỡi lắng nghe bài ca xưa 
                      
Anh mong nơi xa giờ đây theo radio gửi đến 
                           
Con tim em ca bài ca không phôi pha theo ngày tháng, 
              
Anh mang nỗi nhớ trong anh 
                         
và bài ca xưa ta hát đến em cũng ôm ấp kỉ niệm. 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com