1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời nhắn số 4

Cuộn trang

capo ngăn 1 [A] [C#m] [A] Ngồi nghe sót nh ững ưu tư mình anh [C#m] [F#m] Ngồi nghe sót n hững suy tư kỷ niệ m. [C#m] [D] [E7] Hôm nay anh n hớ ngày ha i ta trao ước vớ i nhau Ngày em nói tiếng yêu anh đầu tiên Là ngày anh nhớ mãi ta ca bài ca kỷ niệm Nào ngờ khúc hát ngày xưa ấy Giờ hai ta chia cách vắng xa mình anh, có nghe gì [A] [C#m] [F#m] Anh mang tâm từ này trao em theo radio gửi đến [A] [C#m] [D] Co n tim anh bao ngày qua cô đơn mong em nhiề u lắm [C#m] [F#m] M ong khao khát muốn gần n hau [D] [E7] Này người em yêu d ấu hỡi lắng ng he bài ca xưa Anh mong nơi xa giờ đây theo radio gửi đến Con tim em ca bài ca không phôi pha theo ngày tháng, [C#m] [F#m] An h mang nỗi nhớ trong anh [D] [E7] [A] và bài ca xưa t a hát đế n em cũng ôm ấp kỉ niệm.. Ngày em nói tiếng yêu anh đầu tiên Là ngày anh nhớ mãi ta ca bài ca kỷ niệm.. Nào ngờ khúc hát ngày xưa ấy Giờ hai ta chia cách vắng xa mình anh, có nghe gì Anh mang tâm từ này trao em theo radio gửi đến Con tim anh bao ngày qua cô đơn mong em nhiều lắm Mong khao khát muốn gần nhau Này người em yêu dấu hỡi lắng nghe bài ca xưa Anh mong nơi xa giờ đây theo radio gửi đến Con tim em ca bài ca không phôi pha theo ngày tháng, Anh mang nỗi nhớ trong anh và bài ca xưa ta hát đến em cũng ôm ấp kỉ niệm.

Video hướng dẫn