highlight chords
				                   [F#m]     [D] 
Chuyện cổ tí ch ngày xưa 
         [A]          [F#m]   
Trời xanh chỉ ha i người Lạc Long Quân Âu Cơ 
   [A]         [F#m] 
Gặp nhau trên thế gian 
    [F#m]        
Loài n gười bắt đầu yêu 
   [A]           
Chuy ện trăm trứng sinh ra 
 [Em]        [A] 
Năm mươi đi lên nú i 
 [Em]          [F#m] 
Năm mươi xuống biển sâ u 
 [F#m]         [Bm]
Biển sóng đại dương 
 [F#m]         [D] 
Có bàn tay cha Rồng 
   [F#m]     [Em]       [A] 
Mặt đất hoang vu Mẹ Âu Cơ xây đ ắp 
    [F#m]      [A]     
Rì rào ngọn gió Gió ở trên non 
         [A]         [F#m] 
Gió gọi tình yêu Tìm lời ru của biể n 
   [F#m]      [A]        
Rì rà o ngọn sóng Són g ngoài khơi xa 
  [Em]       [A]        [F#m] 
Só ng ru tình cha Lên ngàn non tìm mẹ 
 

             
Chuyện cổ tích ngày xưa 
             
Rồng tiên đuổi yêu thù 
            
Dẹp tan quân xấm lăng 
            
Cùng xây đắp nước non 
              
Loài người cất nhà nương 
             
Trồng cây trái quanh năm 
                      
Ấm no không đói rét Cuộc sống đỡ lầm than 
                     
Truyền thống Lạc Âu Có mẹ Tiên cha Rồng 
                     
Dựng nước dậy nông Công ơn luôn ghi nhớ 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời Ru Âu Lạc

				                   [F#m]     [D] 
Chuyện cổ tí ch ngày xưa 
         [A]          [F#m]   
Trời xanh chỉ ha i người Lạc Long Quân Âu Cơ 
   [A]         [F#m] 
Gặp nhau trên thế gian 
    [F#m]        
Loài n gười bắt đầu yêu 
   [A]           
Chuy ện trăm trứng sinh ra 
 [Em]        [A] 
Năm mươi đi lên nú i 
 [Em]          [F#m] 
Năm mươi xuống biển sâ u 
 [F#m]         [Bm]
Biển sóng đại dương 
 [F#m]         [D] 
Có bàn tay cha Rồng 
   [F#m]     [Em]       [A] 
Mặt đất hoang vu Mẹ Âu Cơ xây đ ắp 
    [F#m]      [A]     
Rì rào ngọn gió Gió ở trên non 
         [A]         [F#m] 
Gió gọi tình yêu Tìm lời ru của biể n 
   [F#m]      [A]        
Rì rà o ngọn sóng Són g ngoài khơi xa 
  [Em]       [A]        [F#m] 
Só ng ru tình cha Lên ngàn non tìm mẹ 
 

             
Chuyện cổ tích ngày xưa 
             
Rồng tiên đuổi yêu thù 
            
Dẹp tan quân xấm lăng 
            
Cùng xây đắp nước non 
              
Loài người cất nhà nương 
             
Trồng cây trái quanh năm 
                      
Ấm no không đói rét Cuộc sống đỡ lầm than 
                     
Truyền thống Lạc Âu Có mẹ Tiên cha Rồng 
                     
Dựng nước dậy nông Công ơn luôn ghi nhớ 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com