Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời ru trên nương

Cuộn trang

[D] [Bm] [F#m] Ngủ ngoan A Kay ơi! Ngủ ngoan A Kay hỡi! . [Bm] [A] Mẹ thương A Kay mẹ thương bộ đội . [D] Con mơ cho mẹ hạt lúa lên bông . [A] [D] Mai sau khôn lớn vung chày lún sân . [D] [Bm] [F#m] [Bm] Ngủ ngoan A Kay ơi! Ngủ ngoan A Kay hỡi! .......... . [A] Mẹ thương A Kay mẹ thương làng đói. [A] Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều . [D] [F#m] Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ . [A] [D] Đừng làm mẹ ngã mẹ trỉa bắp trên nương . [A] Mặt trời của bắp thì nằm lưng núi . [A] Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng. [D] [Bm] Giặc Mỹ buộc ta phải đi xa con suối . [A] Các anh cầm súng với các chị cầm chông . [Bm] A Kay ơi! A Kay ơi! . [D] [Bm] Mẹ đưa A Kay ta quyết dành cuộc sống . [A] [D] A Kay ơi ! Mà ngủ cho ngoan . [A] [D] A Kay ơi ! Mà ngủ cho ngoan .