Lời ru trên nương

≣≣
[D] [Bm] [F#m]
Ngủ ngoan A Kay ơi! Ngủ ngoan A Kay hỡi! .
[Bm] [A]
Mẹ thương A Kay mẹ thương bộ đội .
[D]
Con mơ cho mẹ hạt lúa lên bông .
[A] [D]
Mai sau khôn lớn vung chày lún sân .
[D] [Bm] [F#m] [Bm]
Ngủ ngoan A Kay ơi! Ngủ ngoan A Kay hỡi! .......... .
[A]
Mẹ thương A Kay mẹ thương làng đói.
[A]
Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều .
[D] [F#m]
Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ .
[A] [D]
Đừng làm mẹ ngã mẹ trỉa bắp trên nương .
[A]
Mặt trời của bắp thì nằm lưng núi .
[A]
Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng.
[D] [Bm]
Giặc Mỹ buộc ta phải đi xa con suối .
[A]
Các anh cầm súng với các chị cầm chông .
[Bm]
A Kay ơi! A Kay ơi! .
[D] [Bm]
Mẹ đưa A Kay ta quyết dành cuộc sống .
[A] [D]
A Kay ơi ! Mà ngủ cho ngoan .
[A] [D]
A Kay ơi ! Mà ngủ cho ngoan .
Danh sách hợp âm (Click để tắt)