highlight chords
				             

     [D]          [Bm]     [F#m] 
Ngủ ngoan A Kay ơi! Ngủ ngoan A Kay hỡi! . 
 

      [Bm]         [A] 
Mẹ thương A Kay mẹ thương bộ đội . 
 

               [D] 
Con mơ cho mẹ hạt lúa lên bông . 
 

        [A]        [D]
Mai sau khôn lớn vung chày lún sân . 
 

     [D]          [Bm]     [F#m]    [Bm] 
Ngủ ngoan A Kay ơi! Ngủ ngoan A Kay hỡi! .......... . 
 

      [A]            
Mẹ thương A Kay mẹ thương làng đói. 
 

               [A] 
Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều . 
 

        [D]         [F#m] 
Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ . 
 

        [A]           [D] 
Đừng làm mẹ ngã mẹ trỉa bắp trên nương . 
 

                 [A] 
Mặt trời của bắp thì nằm lưng núi . 
 

        [A]          
Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng. 
 

        [D]          [Bm] 
Giặc Mỹ buộc ta phải đi xa con suối . 
 

                   [A] 
Các anh cầm súng với các chị cầm chông . 
 

          [Bm] 
A Kay ơi! A Kay ơi! . 
 

       [D]           [Bm] 
Mẹ đưa A Kay ta quyết dành cuộc sống . 
 

    [A]         [D] 
A Kay ơi ! Mà ngủ cho ngoan . 
 

    [A]         [D] 
A Kay ơi ! Mà ngủ cho ngoan . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời ru trên nương

				             

     [D]          [Bm]     [F#m] 
Ngủ ngoan A Kay ơi! Ngủ ngoan A Kay hỡi! . 
 

      [Bm]         [A] 
Mẹ thương A Kay mẹ thương bộ đội . 
 

               [D] 
Con mơ cho mẹ hạt lúa lên bông . 
 

        [A]        [D]
Mai sau khôn lớn vung chày lún sân . 
 

     [D]          [Bm]     [F#m]    [Bm] 
Ngủ ngoan A Kay ơi! Ngủ ngoan A Kay hỡi! .......... . 
 

      [A]            
Mẹ thương A Kay mẹ thương làng đói. 
 

               [A] 
Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều . 
 

        [D]         [F#m] 
Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ . 
 

        [A]           [D] 
Đừng làm mẹ ngã mẹ trỉa bắp trên nương . 
 

                 [A] 
Mặt trời của bắp thì nằm lưng núi . 
 

        [A]          
Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng. 
 

        [D]          [Bm] 
Giặc Mỹ buộc ta phải đi xa con suối . 
 

                   [A] 
Các anh cầm súng với các chị cầm chông . 
 

          [Bm] 
A Kay ơi! A Kay ơi! . 
 

       [D]           [Bm] 
Mẹ đưa A Kay ta quyết dành cuộc sống . 
 

    [A]         [D] 
A Kay ơi ! Mà ngủ cho ngoan . 
 

    [A]         [D] 
A Kay ơi ! Mà ngủ cho ngoan . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com