highlight chords
[Am]Chuyện đời [G]khó lường, người [F]ta thường hay [G]đắn đo.
[Am]Lần tìm [G]từng bước mòn, người[F] ta sợ[G]
[Am]Sợ một [G]lần sai, không [F]có ai đưa mình [G]quay lại
[Am]Lại từ [G]đâu, từ[F] đâu[G]
[Am]Cuộc đời [G]mình khác gì, nhỏ [F]nhoi thế [G]thôi
[Am]Một ngày [G]mình sẽ chọn, một [F]bước đi[G]
[Am]Dù rằng đôi[G] chân nhỏ bé giữa [F]chân trời [G]mênh mông
[Am]Mình sẽ[G] đi, [F]sẽ đi[G]
Giờ thì chẳng [F]có gì để [G]ta phải phân [Am]vân
Chọn rồi thì [F]sẽ làm ngại [G]chi đường kia đúng[Am] hay sai
Tuổi đời thì [F]ngắn dần, ngắn [G]dần và [Em]có khi ta gục [Am]ngã
Chỉ [F]một mình
Một [G]mình thôi nhưng ta vẫn [Am]cười
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lối

Parasite
[Am]Chuyện đời [G]khó lường, người [F]ta thường hay [G]đắn đo.
[Am]Lần tìm [G]từng bước mòn, người[F] ta sợ[G]
[Am]Sợ một [G]lần sai, không [F]có ai đưa mình [G]quay lại
[Am]Lại từ [G]đâu, từ[F] đâu[G]
[Am]Cuộc đời [G]mình khác gì, nhỏ [F]nhoi thế [G]thôi
[Am]Một ngày [G]mình sẽ chọn, một [F]bước đi[G]
[Am]Dù rằng đôi[G] chân nhỏ bé giữa [F]chân trời [G]mênh mông
[Am]Mình sẽ[G] đi, [F]sẽ đi[G]
Giờ thì chẳng [F]có gì để [G]ta phải phân [Am]vân
Chọn rồi thì [F]sẽ làm ngại [G]chi đường kia đúng[Am] hay sai
Tuổi đời thì [F]ngắn dần, ngắn [G]dần và [Em]có khi ta gục [Am]ngã
Chỉ [F]một mình
Một [G]mình thôi nhưng ta vẫn [Am]cười

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com