1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lối

Cuộn trang

[Am]Chuyện đời [G]khó lường, người [F]ta thường hay [G]đắn đo. [Am]Lần tìm [G]từng bước mòn, người[F] ta sợ[G] [Am]Sợ một [G]lần sai, không [F]có ai đưa mình [G]quay lại [Am]Lại từ [G]đâu, từ[F] đâu[G] [Am]Cuộc đời [G]mình khác gì, nhỏ [F]nhoi thế [G]thôi [Am]Một ngày [G]mình sẽ chọn, một [F]bước đi[G] [Am]Dù rằng đôi[G] chân nhỏ bé giữa [F]chân trời [G]mênh mông [Am]Mình sẽ[G] đi, [F]sẽ đi[G] Giờ thì chẳng [F]có gì để [G]ta phải phân [Am]vân Chọn rồi thì [F]sẽ làm ngại [G]chi đường kia đúng[Am] hay sai Tuổi đời thì [F]ngắn dần, ngắn [G]dần và [Em]có khi ta gục [Am]ngã Chỉ [F]một mình Một [G]mình thôi nhưng ta vẫn [Am]cười

Video hướng dẫn