1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lòng đại độ bao dung

Lm. Hoàng Phúc
Nguồn: thanhcavietnam.net