highlight chords
				             

   [Bm]         [G]  
The long and winding r oad 
      [D]  [D7]   [G] 
that lea ds to your do or 
   [G]   [F#m] [Bm]    
Wi ll nev er d isappear 
   [Em]  [A]    [D]   [D7]  
I" ve see n that r oad be fore 
  [G]     [F#m]   [Bm] 
I t always le ads me he re 
  [Em]   [A]     [D] 
l eads me to your do or 


               
The wild and windy night 
               
that the rain washed away 
               
Has left a pool of tears 
           
crying for the day 
               
Why leave me standing here 
            
let me know the way 
         

   [D]          [G]    
Ma ny times I"ve been al one and 
  [F#m]       [Em]  
M any times I"ve c ried 
   [D]           [G]  
Any way you"ll never know the 
  [F#m]        [Em]  
M any ways I"ve trie d but 
 

                             
Still they lead me back to the long and winding road 
                          
You left me standing here a long, long time ago 
                           
Don"t leave me waiting here, lead me to you door 
          
Da, da, da, da-- 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Long long long - The Beatles

				             

   [Bm]         [G]  
The long and winding r oad 
      [D]  [D7]   [G] 
that lea ds to your do or 
   [G]   [F#m] [Bm]    
Wi ll nev er d isappear 
   [Em]  [A]    [D]   [D7]  
I" ve see n that r oad be fore 
  [G]     [F#m]   [Bm] 
I t always le ads me he re 
  [Em]   [A]     [D] 
l eads me to your do or 


               
The wild and windy night 
               
that the rain washed away 
               
Has left a pool of tears 
           
crying for the day 
               
Why leave me standing here 
            
let me know the way 
         

   [D]          [G]    
Ma ny times I"ve been al one and 
  [F#m]       [Em]  
M any times I"ve c ried 
   [D]           [G]  
Any way you"ll never know the 
  [F#m]        [Em]  
M any ways I"ve trie d but 
 

                             
Still they lead me back to the long and winding road 
                          
You left me standing here a long, long time ago 
                           
Don"t leave me waiting here, lead me to you door 
          
Da, da, da, da-- 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com