highlight chords
				                                 
I"m gonna tell Aunt Mary about Uncle John 
                        
He says he has the blues but he has a lotta fun 
    
Oh baby 
      
Yeeeeh baby 
       
Woooooh baby 
              
Having me some fun tonight 
 

                   
I saw Uncle John with long tall Sally 
                             
He saw Aunt Mary cumming and he ducked back in the alley 
    
Oh baby 
      
Yeeeeh baby 
       
Woooooh baby 
              
Having me some fun tonight 
 

                    
Well long tall Sally built pretty sweet 
                     
She got everything that Uncle John needs 
    
Oh baby 
      
Yeeeeh baby 
       
Woooooh baby 
              
Having me some fun tonight 
 

                 
We"re gonna have some fun tonight 
           
Have some fun tonight 
           
Everything" s alright 
           
Have some fun tonight 
              
Have some fun, yea yea yea 
 

                 
We"re gonna have some fun tonight 
           
Have some fun tonight 
           
Everything" s alright 
           
Have some fun tonight 
       
Have some fun 
         
Some fun tonight 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Long tall sally - The Beatles

				                                 
I"m gonna tell Aunt Mary about Uncle John 
                        
He says he has the blues but he has a lotta fun 
    
Oh baby 
      
Yeeeeh baby 
       
Woooooh baby 
              
Having me some fun tonight 
 

                   
I saw Uncle John with long tall Sally 
                             
He saw Aunt Mary cumming and he ducked back in the alley 
    
Oh baby 
      
Yeeeeh baby 
       
Woooooh baby 
              
Having me some fun tonight 
 

                    
Well long tall Sally built pretty sweet 
                     
She got everything that Uncle John needs 
    
Oh baby 
      
Yeeeeh baby 
       
Woooooh baby 
              
Having me some fun tonight 
 

                 
We"re gonna have some fun tonight 
           
Have some fun tonight 
           
Everything" s alright 
           
Have some fun tonight 
              
Have some fun, yea yea yea 
 

                 
We"re gonna have some fun tonight 
           
Have some fun tonight 
           
Everything" s alright 
           
Have some fun tonight 
       
Have some fun 
         
Some fun tonight 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com