highlight chords
Intro & chords cirle: [Am][Dm][G] - [Am][Dm][G]

Verse 1: 
We gonna burn it up [Am] like rock [Dm] stars 
Go Nir-[G] vana in here 
We gonna set it up [Am] Tick tock 
[Dm] Life is a video [G] game 
And we could be in love [Am] Or not [Dm] lie 
See I [G] really don't care 
I just wanna be right [Am] here 
[Dm] I just wanna be right [G] here, ah 
[Am] We can rule the oceans 
[G] We can rule the world 
[Am] We'd be the commotion, [G] baby 

Chorus: 
So we never regret that [Am] life's 
Gonna [Dm] be what we [G] be 
So we turn the music up to-[Am] night 
Let the [Dm] beat set you [G] free 
Give it everything you got and [Am] dance
All your [Dm] worries a-[G] way 
Forget yester-[Am] day 
This [Dm] life is a [G] game 
And love is the [Am] name 
Nah,[Dm] nah, nah, nah, [G] nah 
Oh,and love is the [Am] name 
Nah,[Dm] nah, nah ,nah,[G] nah 

Verse 2:
I love the way your [Am] skin feels on [Dm] mine 
Yeah,I'm [G] digging your style 
The way you [Am] let me in 
On [Dm] secrets that are already [G] mine 
And we could be in love [Am] or not [Dm] now 
See I [G] really don't care 
I just wanna be right [Am] here 
I just [Dm] wanna be right [G] here,ah 
[Am] We can rule the oceans 
[G] We can rule the world 
[Am] We'd be the commotion, [G] baby 

Chorus:
So we never regret that [Am] life's 
Gonna [Dm] be what we [G] be 
So we turn the music up to-[Am] night 
Let the [Dm] beat set you [G] free 
Give it everything you got 
And [Am] dance all your [Dm] worries a-[G] way 
Forget yester-[Am] day 
This [Dm] life is a [G] game 
And love is the [Am] name 
Nah,[Dm] nah, nah, nah, [G] nah 
Oh,and love is the [Am] name 
Nah,[Dm] nah, nah, nah,[G] nah 

* This life is a [Am] game 
Nah,[Dm] nah, nah, nah,[G] nah 
And love is the [Am] name 
Nah,[Dm] nah, nah, nah,[G] nah 

Chorus: 
So we never regret that [Am] life's 
Gonna [Dm] be what we [G] be 
So we turn the music up to-[Am] night 
Let the [Dm] beat set you [G] free 
Give it everything you got 
And [Am] dance all your [Dm] worries a-[G] way 
Forget yester-[Am] day 
This [Dm] life is a [G] game 
And love is the [Am] name 
Nah,[Dm] nah, nah, nah, [G] nah 
Oh,and love is the [Am]name 
Nah, [Dm] nah, nah, nah, [G] nah 

* This life is a [Am] game 
Nah, [Dm] nah, nah, nah, [G] nah 
And love is the [Am] name 
Nah, [Dm] nah, nah, nah, [G] nah 
And love is the [Am] name
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Love is the name

Nhạc Ngoại
Intro & chords cirle: [Am][Dm][G] - [Am][Dm][G]

Verse 1: 
We gonna burn it up [Am] like rock [Dm] stars 
Go Nir-[G] vana in here 
We gonna set it up [Am] Tick tock 
[Dm] Life is a video [G] game 
And we could be in love [Am] Or not [Dm] lie 
See I [G] really don't care 
I just wanna be right [Am] here 
[Dm] I just wanna be right [G] here, ah 
[Am] We can rule the oceans 
[G] We can rule the world 
[Am] We'd be the commotion, [G] baby 

Chorus: 
So we never regret that [Am] life's 
Gonna [Dm] be what we [G] be 
So we turn the music up to-[Am] night 
Let the [Dm] beat set you [G] free 
Give it everything you got and [Am] dance
All your [Dm] worries a-[G] way 
Forget yester-[Am] day 
This [Dm] life is a [G] game 
And love is the [Am] name 
Nah,[Dm] nah, nah, nah, [G] nah 
Oh,and love is the [Am] name 
Nah,[Dm] nah, nah ,nah,[G] nah 

Verse 2:
I love the way your [Am] skin feels on [Dm] mine 
Yeah,I'm [G] digging your style 
The way you [Am] let me in 
On [Dm] secrets that are already [G] mine 
And we could be in love [Am] or not [Dm] now 
See I [G] really don't care 
I just wanna be right [Am] here 
I just [Dm] wanna be right [G] here,ah 
[Am] We can rule the oceans 
[G] We can rule the world 
[Am] We'd be the commotion, [G] baby 

Chorus:
So we never regret that [Am] life's 
Gonna [Dm] be what we [G] be 
So we turn the music up to-[Am] night 
Let the [Dm] beat set you [G] free 
Give it everything you got 
And [Am] dance all your [Dm] worries a-[G] way 
Forget yester-[Am] day 
This [Dm] life is a [G] game 
And love is the [Am] name 
Nah,[Dm] nah, nah, nah, [G] nah 
Oh,and love is the [Am] name 
Nah,[Dm] nah, nah, nah,[G] nah 

* This life is a [Am] game 
Nah,[Dm] nah, nah, nah,[G] nah 
And love is the [Am] name 
Nah,[Dm] nah, nah, nah,[G] nah 

Chorus: 
So we never regret that [Am] life's 
Gonna [Dm] be what we [G] be 
So we turn the music up to-[Am] night 
Let the [Dm] beat set you [G] free 
Give it everything you got 
And [Am] dance all your [Dm] worries a-[G] way 
Forget yester-[Am] day 
This [Dm] life is a [G] game 
And love is the [Am] name 
Nah,[Dm] nah, nah, nah, [G] nah 
Oh,and love is the [Am]name 
Nah, [Dm] nah, nah, nah, [G] nah 

* This life is a [Am] game 
Nah, [Dm] nah, nah, nah, [G] nah 
And love is the [Am] name 
Nah, [Dm] nah, nah, nah, [G] nah 
And love is the [Am] name

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn