highlight chords
				                     
Bridge - F C G Am 
 

 [Am]                
M y friends say I’m a fool to think 
 [F]            
Th at you’re the one for me 
 [C]                
I guess I’m just a sucker for love 
 [G]               
‘C uz honestly the truth is that 
 [Am]            
Y ou know I’m never leavin’ 
  [F]                
‘Cuz you’re my angel sent from above 
  [C]           
Bab y you can do no wrong 
 [G]        
M y money is yours 
 [Am]                      
Gi ve you little more because I love ya, love ya 
 [F]                
Wi th me, girl, is where you belong 
  [C]         
Jus t stay right here 
  [G]                         
I p romise my dear I’ll put nothin above ya. above ya 
 

 [F]        
L ove me, Love me 
 [C]         
Sa y that you love me 
  [G]      
Fool me, Fool me 
 [Am]       
O h how you do me 
  [F]       
Kis s me, Kiss me 
 [C]         
Sa y that you miss me 
 [G]            
Te ll me what I wanna hear 
  [Am]         
Tel l me you (love me) 
 [F]        
L ove me, Love me 
 [C]          
S ay that you love me 
 [G]       
Fo ol me, Fool me 
 [Am]       
O h how you do me 
 [F]       
Ki ss me, Kiss me 
 [C]          
S ay that you miss me 
 [G]            
T ell me what I wanna hear 
 [Am]       
Te ll me u love me 
 

 [Am]          
P eople try to tell me 
 [F]             
Bu t I still refuse to listen 
  [C]                   
Cuz they don’t get to spend time with you 
 [G]                 
A minute with you is worth more than 
  [Am]                      
A t housand days without your love, oh your love 
 [F]            
B aby you can do no wrong 
 [C]        
M y money is yours 
 [G]                       
G ive you little more because I love ya, love ya 
 [Am]                
Wi th me, girl, is where you belong 
 [F]         
Ju st stay right here 
  [C]                         
I p romise my dear I’ll put nothin above ya. above ya 
 

  [F]       
Lov e me, Love me 
 [C]         
Sa y that you love me 
 [G]       
Fo ol me, Fool me 
 [Am]       
O h how you do me 
  [F]       
Kis s me , kiss me 
 [C]        
Sa y that u miss me 
 [G]            
Te ll me what I wanna hear 
 [Am]         
Te ll me you love me. 
 [F]       
Lo ve me, Love me 
 [C]         
Sa y that you love me 
 [G]       
Fo ol me, Fool me 
 [Am]       
O h how you do me 
 [F]        
K iss me , kiss me 
 [C]         
S ay that u miss me 
 [G]            
Te ll me what I wanna hear 
 [Am]         
Te ll me you love me. 
 

 [Am]                
My heart is blind but I don’t care 
  [F]                       
‘Cu z when I’m with you everything has disappeared 
 [C]              
An d every time I hold you near 
   [G]            
I nev er wanna let you go, oh 
 

 [F]        
L ove me, Love me 
 [C]          
S ay that you love me 
.]FooG    
l me, Fool me 
 [Am]       
O h how you do me 
 [F]        
Ki ss me , kiss me 
 [C]        
Sa y that u miss me 
  [G]           
Tel l me what I wanna hear 
  [Am]        
Tel l me you love me. 
 [F]       
Lo ve me, Love me 
 [C]         
Sa y that you love me 
 [G]        
F ool me, Fool me 
 [Am]       
O h how you do me 
 [F]        
Ki ss me , kiss me 
 [C]         
S ay that u miss me 
  [G]           
Tel l me what I wanna hear 
  [Am]       
Tel l me you love me 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Love Me - Justin Bieber

				                     
Bridge - F C G Am 
 

 [Am]                
M y friends say I’m a fool to think 
 [F]            
Th at you’re the one for me 
 [C]                
I guess I’m just a sucker for love 
 [G]               
‘C uz honestly the truth is that 
 [Am]            
Y ou know I’m never leavin’ 
  [F]                
‘Cuz you’re my angel sent from above 
  [C]           
Bab y you can do no wrong 
 [G]        
M y money is yours 
 [Am]                      
Gi ve you little more because I love ya, love ya 
 [F]                
Wi th me, girl, is where you belong 
  [C]         
Jus t stay right here 
  [G]                         
I p romise my dear I’ll put nothin above ya. above ya 
 

 [F]        
L ove me, Love me 
 [C]         
Sa y that you love me 
  [G]      
Fool me, Fool me 
 [Am]       
O h how you do me 
  [F]       
Kis s me, Kiss me 
 [C]         
Sa y that you miss me 
 [G]            
Te ll me what I wanna hear 
  [Am]         
Tel l me you (love me) 
 [F]        
L ove me, Love me 
 [C]          
S ay that you love me 
 [G]       
Fo ol me, Fool me 
 [Am]       
O h how you do me 
 [F]       
Ki ss me, Kiss me 
 [C]          
S ay that you miss me 
 [G]            
T ell me what I wanna hear 
 [Am]       
Te ll me u love me 
 

 [Am]          
P eople try to tell me 
 [F]             
Bu t I still refuse to listen 
  [C]                   
Cuz they don’t get to spend time with you 
 [G]                 
A minute with you is worth more than 
  [Am]                      
A t housand days without your love, oh your love 
 [F]            
B aby you can do no wrong 
 [C]        
M y money is yours 
 [G]                       
G ive you little more because I love ya, love ya 
 [Am]                
Wi th me, girl, is where you belong 
 [F]         
Ju st stay right here 
  [C]                         
I p romise my dear I’ll put nothin above ya. above ya 
 

  [F]       
Lov e me, Love me 
 [C]         
Sa y that you love me 
 [G]       
Fo ol me, Fool me 
 [Am]       
O h how you do me 
  [F]       
Kis s me , kiss me 
 [C]        
Sa y that u miss me 
 [G]            
Te ll me what I wanna hear 
 [Am]         
Te ll me you love me. 
 [F]       
Lo ve me, Love me 
 [C]         
Sa y that you love me 
 [G]       
Fo ol me, Fool me 
 [Am]       
O h how you do me 
 [F]        
K iss me , kiss me 
 [C]         
S ay that u miss me 
 [G]            
Te ll me what I wanna hear 
 [Am]         
Te ll me you love me. 
 

 [Am]                
My heart is blind but I don’t care 
  [F]                       
‘Cu z when I’m with you everything has disappeared 
 [C]              
An d every time I hold you near 
   [G]            
I nev er wanna let you go, oh 
 

 [F]        
L ove me, Love me 
 [C]          
S ay that you love me 
.]FooG    
l me, Fool me 
 [Am]       
O h how you do me 
 [F]        
Ki ss me , kiss me 
 [C]        
Sa y that u miss me 
  [G]           
Tel l me what I wanna hear 
  [Am]        
Tel l me you love me. 
 [F]       
Lo ve me, Love me 
 [C]         
Sa y that you love me 
 [G]        
F ool me, Fool me 
 [Am]       
O h how you do me 
 [F]        
Ki ss me , kiss me 
 [C]         
S ay that u miss me 
  [G]           
Tel l me what I wanna hear 
  [Am]       
Tel l me you love me 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com