highlight chords
				             [D]       [E7]       [A7]    [D]   
Love me tender, love me sweet, never let me go 
 [D]      [E7]        [A7]     [D]    
You have made my life complete , and I love you so 
 

     
Chorus: 
 

 [D]    [F#7]  [Bm] [D7]  [G]    [Gm]      [D]    
Love me tender , love me true, all my dreams fulfill 
    [B7]    [E7]    [A7]   [D]      
For my darling I love you , and I always will 


 [D]       [E7]      [A7]     [D]      
Love me tender, love me long , take me to your heart 
 [D]       [E7]      [A7]     [D]     
For it"s there that I belong , and we"ll never part 
 

    
CHORUS 
 

 [D]       [E7]      [A7]      [D]    
Love me tender, love me dear , tell me you are mine 
 [D]       [E7]          [A7]      [D]    
I"ll be yours through all the years , til the end of time 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Love Me Tender - Elvis Presley - ( Thai Trinh Cover )

				             [D]       [E7]       [A7]    [D]   
Love me tender, love me sweet, never let me go 
 [D]      [E7]        [A7]     [D]    
You have made my life complete , and I love you so 
 

     
Chorus: 
 

 [D]    [F#7]  [Bm] [D7]  [G]    [Gm]      [D]    
Love me tender , love me true, all my dreams fulfill 
    [B7]    [E7]    [A7]   [D]      
For my darling I love you , and I always will 


 [D]       [E7]      [A7]     [D]      
Love me tender, love me long , take me to your heart 
 [D]       [E7]      [A7]     [D]     
For it"s there that I belong , and we"ll never part 
 

    
CHORUS 
 

 [D]       [E7]      [A7]      [D]    
Love me tender, love me dear , tell me you are mine 
 [D]       [E7]          [A7]      [D]    
I"ll be yours through all the years , til the end of time 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com