highlight chords
				             [F]    [C]    [G]    
N othing c an stop e motions 
 [F]     [C]      [G]      
T hat run dow n the sides o f your face 
 [F]      [C]      [G]    
w ish i could change this m oment to 
 [Dm]     [C7]   [G]  
A nother time and pl ace 
[F]    [C]     [G]    
Nothing y ou say can move me 
[F]       [C]       [G]   
I"ve choosen t he road that i "m on 
[F]   [C]          [G]     
I have to join the fight fo r freedom 
[Dm]    [C7]   [G] 
Until the war is on. 
 

 

     
Chorus : 
   [C]   [G]   [Am]    [G]     
W e will keep t he faith between us 
   [F]     [G]  [Dm]  [C7] 
I f we only t ry  
   [C]   [G]   [Am]   [G]     
W e will keep th e truth inside us 
   [F]        [G]   [Dm] [C7] 
L ove will never l ie.  
 

    
Verse2 
 [F]   [C]         [G] 
S omeone will always hear y ou 
 [F]   [C]         [G] 
C are abo ut you when you cry 
 [F]    [C]      [G] 
B ut no on e can hear 
 [F]  [C]     [G]   
M y he art is bre aking 
[Dm]    [C7] [G] 
As I say g oodb ye 
 

 

                           
Lặp lại đoạn điệp khúc và dạo F G Dm C7 lúc kết thúc. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Love Will Never Lie

				             [F]    [C]    [G]    
N othing c an stop e motions 
 [F]     [C]      [G]      
T hat run dow n the sides o f your face 
 [F]      [C]      [G]    
w ish i could change this m oment to 
 [Dm]     [C7]   [G]  
A nother time and pl ace 
[F]    [C]     [G]    
Nothing y ou say can move me 
[F]       [C]       [G]   
I"ve choosen t he road that i "m on 
[F]   [C]          [G]     
I have to join the fight fo r freedom 
[Dm]    [C7]   [G] 
Until the war is on. 
 

 

     
Chorus : 
   [C]   [G]   [Am]    [G]     
W e will keep t he faith between us 
   [F]     [G]  [Dm]  [C7] 
I f we only t ry  
   [C]   [G]   [Am]   [G]     
W e will keep th e truth inside us 
   [F]        [G]   [Dm] [C7] 
L ove will never l ie.  
 

    
Verse2 
 [F]   [C]         [G] 
S omeone will always hear y ou 
 [F]   [C]         [G] 
C are abo ut you when you cry 
 [F]    [C]      [G] 
B ut no on e can hear 
 [F]  [C]     [G]   
M y he art is bre aking 
[Dm]    [C7] [G] 
As I say g oodb ye 
 

 

                           
Lặp lại đoạn điệp khúc và dạo F G Dm C7 lúc kết thúc. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com