highlight chords
				                
Intro: 
         
[G]  [Dm]  [C] [G] 
     

 [G]              
T ell me what you want from me 
 [Dm]             
S o I can try to make you see 
 [C]             [G]    
T hat I"m in no position for giving 
 [G]              
C os" all I see you do is lie 
 [Dm]                
A nd I can"t help but close my eyes 
 [C]               
An d wonder "bout you in my life 
 [G]            
I" m drowning in your tears 
 

 [G]      
I" m delirious 
 [Dm]       
A re you serious? 
 [C]             
W hat goes on in your head? 
     [G]    
I"m just curious 
 [G]         
Co s" I"m hangng here 
 [Dm]         
G ot me dangling here 
      [C]          [G]         
Think your love, oh your love ha s got off my head 
   

  [G]          [Dm]    
It"s unbelievably hard to love you 
    [C]     [G]  
But I lo ve you any way 
 [G]           [Dm]        
I" ve been trying too hard not to love you 
    [C]     [G]  
But I l ove you any way 
 

           
Oh, I should"ve known 
                
That you"d go and steal my eyes 
           
Oh, I should"ve known 
               
From then on I"d lose my life 
 

       
I"m delirious 
         
Are you serious? 
              
What goes on in your head? 
         
I"m just curious 
           
Cos" I"m hangng here 
           
Got me dangling here 
                         
Think your love, oh your love has got off my head 
 

                  
It"s unbelievably hard to love you 
           
But I love you anyway 
                     
I"ve been trying too hard not to love you 
           
But I love you anyway 
                  
It"s so incredibly hard to love you 
           
But I love you anyway 
                       
And every time I try too hard not to love you 
         
I love you anyway 
 

                   
I don"t get it, I really don"t get it 
                      
I try to walk away but my feet won"t let me 
                  
I don"t get it, I just don"t get it 
                      
I try to walk away but my feet won"t let me 
 

         
You have me baby 
          
You drive me crazy 
         
You have me baby 
          
You drive me crazy 
 

                  
It"s unbelievably hard to love you 
           
But I love you anyway 
                     
I"ve been trying too hard not to love you 
           
But I love you anyway 
          
(You have me baby) 
                  
It"s so incredibly hard to love you 
           
(You drive me crazy) 
           
But I love you anyway 
                       
And every time I try to hard not to love you 
           
But I love you anyway 
 

                   
I don"t get it, I really don"t get it 
                      
I try to walk away but my feet won"t let me 
                  
I don"t get it, I just don"t get it 
                       
I try to walk away but my feet won"t let me. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Love You Anyway - Boyzone

				                
Intro: 
         
[G]  [Dm]  [C] [G] 
     

 [G]              
T ell me what you want from me 
 [Dm]             
S o I can try to make you see 
 [C]             [G]    
T hat I"m in no position for giving 
 [G]              
C os" all I see you do is lie 
 [Dm]                
A nd I can"t help but close my eyes 
 [C]               
An d wonder "bout you in my life 
 [G]            
I" m drowning in your tears 
 

 [G]      
I" m delirious 
 [Dm]       
A re you serious? 
 [C]             
W hat goes on in your head? 
     [G]    
I"m just curious 
 [G]         
Co s" I"m hangng here 
 [Dm]         
G ot me dangling here 
      [C]          [G]         
Think your love, oh your love ha s got off my head 
   

  [G]          [Dm]    
It"s unbelievably hard to love you 
    [C]     [G]  
But I lo ve you any way 
 [G]           [Dm]        
I" ve been trying too hard not to love you 
    [C]     [G]  
But I l ove you any way 
 

           
Oh, I should"ve known 
                
That you"d go and steal my eyes 
           
Oh, I should"ve known 
               
From then on I"d lose my life 
 

       
I"m delirious 
         
Are you serious? 
              
What goes on in your head? 
         
I"m just curious 
           
Cos" I"m hangng here 
           
Got me dangling here 
                         
Think your love, oh your love has got off my head 
 

                  
It"s unbelievably hard to love you 
           
But I love you anyway 
                     
I"ve been trying too hard not to love you 
           
But I love you anyway 
                  
It"s so incredibly hard to love you 
           
But I love you anyway 
                       
And every time I try too hard not to love you 
         
I love you anyway 
 

                   
I don"t get it, I really don"t get it 
                      
I try to walk away but my feet won"t let me 
                  
I don"t get it, I just don"t get it 
                      
I try to walk away but my feet won"t let me 
 

         
You have me baby 
          
You drive me crazy 
         
You have me baby 
          
You drive me crazy 
 

                  
It"s unbelievably hard to love you 
           
But I love you anyway 
                     
I"ve been trying too hard not to love you 
           
But I love you anyway 
          
(You have me baby) 
                  
It"s so incredibly hard to love you 
           
(You drive me crazy) 
           
But I love you anyway 
                       
And every time I try to hard not to love you 
           
But I love you anyway 
 

                   
I don"t get it, I really don"t get it 
                      
I try to walk away but my feet won"t let me 
                  
I don"t get it, I just don"t get it 
                       
I try to walk away but my feet won"t let me. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com