highlight chords
[Am] Mưa! Nhớ không mùa [D] mưa, dưới mưa [E] quen
Trên trời mầu [A7] xám, dưới biển [Dm] đen
Ướt [G] mèm, giọt mưa như thiếu thương [C] mến
Gió [F] chiều còn như thêm chút hờn [Dm] ghen
Chưa gặp được [Am] nhau, thì xa
[C] Khi tình yêu tới, chậm [G] quá!
Trên đường ta lỡ bước [F] nhanh
Mưa về tan đi dấu [E7] chân
[Am] Mưa! Ðứng trong mùa [D] mưa, dưới mưa [E] tuôn
Như một thằng [A7] bé đứng ngoài [Dm] đêm
Khóc [G] oà, đòi cho mau tới bình [C] minh
Khóc [F] oà, đòi ai đem tới tình [Bb] xanh
Nên trời [C] bỗng [F] như [Cm] ngưng mưa cho làn [D] nắng soi người [Gm] tình
Chân [F] bước trên đường [E] vắng đang bàng [Am] hoàng
Âu [F#7] yếm sẽ ghì chặt, ghì chặt [B7] ta vào lòng [E7]
[Am] Mưa! Nhớ xưa mùa [D] mưa, nước mưa [Em] êm
Trên bờ biển [A7] cát ướt mầu [Dm] đen
Ngỡ [G] ngàng nhìn nhau chan chứa thương [C] mến
Cõi [F] lòng thì như muôn cõi thần [Bb] tiên
Ôi mầu [C] nắng, [F] vâng, [Cm] nắng trên biển [D] vắng, cho người [Gm] tình
Chân [F] bước trên đường [E] nắng ôm mộng [Am] vàng
Âu [F#7] yếm, dẫn nhau đi vào thinh [B7] không
[Em] Ta còn nhìn [Am] mưa, nước mưa tuôn
[E] Ðã tuôn không ngưng nơi biển [Am] đen
Từ [G] nay chờ mưa tới đây, mãi mãi
Gió [C] chiều giờ như thôi tiếng hờn [F#7] ghen
[B7] Chưa gặp được nhau, thì [Em] xa
Khi tình yêu tới, chậm [D] quá
Trên đường ta sẽ bước [C] xa
[B7] Làm một kẻ bộ hành, ngoài đêm [Em] mưa
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lữ khách trong mưa

Nhạc Ngoại , Phạm Duy
[Am] Mưa! Nhớ không mùa [D] mưa, dưới mưa [E] quen
Trên trời mầu [A7] xám, dưới biển [Dm] đen
Ướt [G] mèm, giọt mưa như thiếu thương [C] mến
Gió [F] chiều còn như thêm chút hờn [Dm] ghen
Chưa gặp được [Am] nhau, thì xa
[C] Khi tình yêu tới, chậm [G] quá!
Trên đường ta lỡ bước [F] nhanh
Mưa về tan đi dấu [E7] chân
[Am] Mưa! Ðứng trong mùa [D] mưa, dưới mưa [E] tuôn
Như một thằng [A7] bé đứng ngoài [Dm] đêm
Khóc [G] oà, đòi cho mau tới bình [C] minh
Khóc [F] oà, đòi ai đem tới tình [Bb] xanh
Nên trời [C] bỗng [F] như [Cm] ngưng mưa cho làn [D] nắng soi người [Gm] tình
Chân [F] bước trên đường [E] vắng đang bàng [Am] hoàng
Âu [F#7] yếm sẽ ghì chặt, ghì chặt [B7] ta vào lòng [E7]
[Am] Mưa! Nhớ xưa mùa [D] mưa, nước mưa [Em] êm
Trên bờ biển [A7] cát ướt mầu [Dm] đen
Ngỡ [G] ngàng nhìn nhau chan chứa thương [C] mến
Cõi [F] lòng thì như muôn cõi thần [Bb] tiên
Ôi mầu [C] nắng, [F] vâng, [Cm] nắng trên biển [D] vắng, cho người [Gm] tình
Chân [F] bước trên đường [E] nắng ôm mộng [Am] vàng
Âu [F#7] yếm, dẫn nhau đi vào thinh [B7] không
[Em] Ta còn nhìn [Am] mưa, nước mưa tuôn
[E] Ðã tuôn không ngưng nơi biển [Am] đen
Từ [G] nay chờ mưa tới đây, mãi mãi
Gió [C] chiều giờ như thôi tiếng hờn [F#7] ghen
[B7] Chưa gặp được nhau, thì [Em] xa
Khi tình yêu tới, chậm [D] quá
Trên đường ta sẽ bước [C] xa
[B7] Làm một kẻ bộ hành, ngoài đêm [Em] mưa

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com