1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lữ khách trong mưa

Cuộn trang

[Am] Mưa! Nhớ không mùa [D] mưa, dưới mưa [E] quen Trên trời mầu [A7] xám, dưới biển [Dm] đen Ướt [G] mèm, giọt mưa như thiếu thương [C] mến Gió [F] chiều còn như thêm chút hờn [Dm] ghen Chưa gặp được [Am] nhau, thì xa [C] Khi tình yêu tới, chậm [G] quá! Trên đường ta lỡ bước [F] nhanh Mưa về tan đi dấu [E7] chân [Am] Mưa! Ðứng trong mùa [D] mưa, dưới mưa [E] tuôn Như một thằng [A7] bé đứng ngoài [Dm] đêm Khóc [G] oà, đòi cho mau tới bình [C] minh Khóc [F] oà, đòi ai đem tới tình [Bb] xanh Nên trời [C] bỗng [F] như [Cm] ngưng mưa cho làn [D] nắng soi người [Gm] tình Chân [F] bước trên đường [E] vắng đang bàng [Am] hoàng Âu [F#7] yếm sẽ ghì chặt, ghì chặt [B7] ta vào lòng [E7] [Am] Mưa! Nhớ xưa mùa [D] mưa, nước mưa [Em] êm Trên bờ biển [A7] cát ướt mầu [Dm] đen Ngỡ [G] ngàng nhìn nhau chan chứa thương [C] mến Cõi [F] lòng thì như muôn cõi thần [Bb] tiên Ôi mầu [C] nắng, [F] vâng, [Cm] nắng trên biển [D] vắng, cho người [Gm] tình Chân [F] bước trên đường [E] nắng ôm mộng [Am] vàng Âu [F#7] yếm, dẫn nhau đi vào thinh [B7] không [Em] Ta còn nhìn [Am] mưa, nước mưa tuôn [E] Ðã tuôn không ngưng nơi biển [Am] đen Từ [G] nay chờ mưa tới đây, mãi mãi Gió [C] chiều giờ như thôi tiếng hờn [F#7] ghen [B7] Chưa gặp được nhau, thì [Em] xa Khi tình yêu tới, chậm [D] quá Trên đường ta sẽ bước [C] xa [B7] Làm một kẻ bộ hành, ngoài đêm [Em] mưa

Video hướng dẫn