1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Luật yêu thương (Saxophone)

Lm. Nguyễn Duy

Nguồn: thanhcavietnam.net