1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lúc mới yêu

Cuộn trang

1. [Am] Có trái [G] tim mới biết [F] yêu, mới biết [E7] vui, mới biết [Am] buồn Biết nhớ [G] nhung, có những [F] khi đứng thẫn [E7] thờ hát một [Am] mình Ngày đầu gặp [C] nhau ôi sao [G] lòng thấy nao [Am] nao những vấn [Em] vương đến nhẹ [F] nhàng Nhìn [G] nhau, nghe bồi [Dm] hồi thật [G] lâu phút ban [Am] đầu. 2. [Am] Những dấu [G] yêu ấy thoáng [F] qua cứ ngỡ [E7] như mới hôm [Am] nào Có trái [G] tim đã biết [F] mơ, đã biết [E7] mong, đã biết [Am] chờ Tình đầu em [C] đến sao quá [G] nhanh những nhớ [Am] thương đã quá [Em] nhanh đến không [F] ngờ Giờ [G] em vui [Dm] cười thật hồn [G] nhiên phút mong [Am] chờ. ĐK: [F] Lúc mới [C] yêu thật [F] vui biết bao [C] nhiêu Ngày [Dm] tháng mới [Am] yêu đẹp [Dm] ôi biết bao [Am] nhiêu Em [F] sợ ngày buồn lại [G] mang tình đi [C] mất. [Em] [F] Nên mỗi [C] khi mình [F] vui phút bên [C] nhau Em [Dm] vẫn nắm [Am] tay như [Dm] lúc mới quen [Am] nhau hôm [F] nào Ước cho mình [G] mãi như ban [Dm] đầu đẹp [E7] thay tiếng yêu [Am] đầu. * [Am] Có trái [G] tim đã biết [F] yêu, đã biết [E7] ghen, đã biết [Am] buồn Vẫn ước [G] mong những dấu [F] yêu sẽ mãi [G] luôn giữ trong [Dm] lòng Tình [E7] luôn giữ trong [Am] lòng.

Video hướng dẫn