highlight chords
Xa vài [G] ba ngày xa vài [Am] năm ngày.
Mặc [D] dù tay chưa trong [G] tay. 
Thế mà lỡ [G] may thế mà lỡ [Am] may. 
Lại thấy [D] nhớ mới [G] hay.

Lúc nhớ [G] nhung, thì mình nên, làm [Am] gì?
Gọi điện [D] thoại, hay là kệ nó [Am] đi
Lúc nhớ [Am] nhung, thì mình nên, làm [D] gì?
Chờ đợi chờ [D] đợi, hay là mình quên [G] đi.

Lúc bình [G] thường, mình vốn đã ngu [Am] si.
Thêm nhớ [D] em, thì sao làm được [G] gì.
Đêm rồi [Am] ngày, rồi lại ngày đêm mong [G] nhớ.
Hình bóng [Am] ai khiến [D7] cho anh ngẩn [G] ngơ.

Và anh [G] Nhớ, nhớ nhiều, nhất là [Am] khi, lẻ loi lúc ban chiều.
[D] Có cánh diều, lặng [Am] im, trôi mình vào trong [G] gió.
[G] Xa, vài ba, vài năm ngày. Chẳng [Am] quá lâu cơ mà anh đang yêu.
[D] Thế nên đừng trách anh bị nói nhiều, chỉ là [Am] nhớ em, nhớ em quá [G] nhiều..

lalalal........ [G] lalala....[Am].
lalala [D] lalalala [G]. lalala
[G] Xa, vài ba, vài năm ngày. Chẳng [Am] quá lâu cơ mà anh đang yêu.
[D] Thế nên đừng trách anh bị nói nhiều, chỉ là [Am] nhớ em, nhớ em quá [G] nhiều..

[G] Em ơi em ơi em ơi, anh chẳng [Am] mong hay là chờ đợi
chẳng [D] mong đôi ta duyên một đời, chắc [G] mình chỉ bạn bè thế thôi.
[G] Nhưng em ơi em ơi, dù bằng [Am] tim hay là bằng lời
anh [D7] nói có chứng giám mây trời, rằng anh thích [D] em, thích em mất [G] rồi.

Và anh [G] Nhớ, nhớ nhiều, nhất là [Am] khi, lẻ loi lúc ban chiều.
[D] Có cánh diều, lặng [Am] im, trôi mình vào trong [G] gió.
[G] Xa, vài ba, vài năm ngày. Chẳng [Am] quá lâu cơ mà anh đang yêu.
[D] Thế nên đừng trách anh bị nói nhiều, chỉ là [Am] nhớ em, nhớ em quá [G] nhiều..
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lúc nhớ nhung

Hải Sâm
Xa vài [G] ba ngày xa vài [Am] năm ngày.
Mặc [D] dù tay chưa trong [G] tay. 
Thế mà lỡ [G] may thế mà lỡ [Am] may. 
Lại thấy [D] nhớ mới [G] hay.

Lúc nhớ [G] nhung, thì mình nên, làm [Am] gì?
Gọi điện [D] thoại, hay là kệ nó [Am] đi
Lúc nhớ [Am] nhung, thì mình nên, làm [D] gì?
Chờ đợi chờ [D] đợi, hay là mình quên [G] đi.

Lúc bình [G] thường, mình vốn đã ngu [Am] si.
Thêm nhớ [D] em, thì sao làm được [G] gì.
Đêm rồi [Am] ngày, rồi lại ngày đêm mong [G] nhớ.
Hình bóng [Am] ai khiến [D7] cho anh ngẩn [G] ngơ.

Và anh [G] Nhớ, nhớ nhiều, nhất là [Am] khi, lẻ loi lúc ban chiều.
[D] Có cánh diều, lặng [Am] im, trôi mình vào trong [G] gió.
[G] Xa, vài ba, vài năm ngày. Chẳng [Am] quá lâu cơ mà anh đang yêu.
[D] Thế nên đừng trách anh bị nói nhiều, chỉ là [Am] nhớ em, nhớ em quá [G] nhiều..

lalalal........ [G] lalala....[Am].
lalala [D] lalalala [G]. lalala
[G] Xa, vài ba, vài năm ngày. Chẳng [Am] quá lâu cơ mà anh đang yêu.
[D] Thế nên đừng trách anh bị nói nhiều, chỉ là [Am] nhớ em, nhớ em quá [G] nhiều..

[G] Em ơi em ơi em ơi, anh chẳng [Am] mong hay là chờ đợi
chẳng [D] mong đôi ta duyên một đời, chắc [G] mình chỉ bạn bè thế thôi.
[G] Nhưng em ơi em ơi, dù bằng [Am] tim hay là bằng lời
anh [D7] nói có chứng giám mây trời, rằng anh thích [D] em, thích em mất [G] rồi.

Và anh [G] Nhớ, nhớ nhiều, nhất là [Am] khi, lẻ loi lúc ban chiều.
[D] Có cánh diều, lặng [Am] im, trôi mình vào trong [G] gió.
[G] Xa, vài ba, vài năm ngày. Chẳng [Am] quá lâu cơ mà anh đang yêu.
[D] Thế nên đừng trách anh bị nói nhiều, chỉ là [Am] nhớ em, nhớ em quá [G] nhiều..

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn