1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lúc nhớ nhung

Cuộn trang

Xa vài [G] ba ngày xa vài [Am] năm ngày. Mặc [D] dù tay chưa trong [G] tay. Thế mà lỡ [G] may thế mà lỡ [Am] may. Lại thấy [D] nhớ mới [G] hay. Lúc nhớ [G] nhung, thì mình nên, làm [Am] gì? Gọi điện [D] thoại, hay là kệ nó [Am] đi Lúc nhớ [Am] nhung, thì mình nên, làm [D] gì? Chờ đợi chờ [D] đợi, hay là mình quên [G] đi. Lúc bình [G] thường, mình vốn đã ngu [Am] si. Thêm nhớ [D] em, thì sao làm được [G] gì. Đêm rồi [Am] ngày, rồi lại ngày đêm mong [G] nhớ. Hình bóng [Am] ai khiến [D7] cho anh ngẩn [G] ngơ. Và anh [G] Nhớ, nhớ nhiều, nhất là [Am] khi, lẻ loi lúc ban chiều. [D] Có cánh diều, lặng [Am] im, trôi mình vào trong [G] gió. [G] Xa, vài ba, vài năm ngày. Chẳng [Am] quá lâu cơ mà anh đang yêu. [D] Thế nên đừng trách anh bị nói nhiều, chỉ là [Am] nhớ em, nhớ em quá [G] nhiều.. lalalal........ [G] lalala....[Am]. lalala [D] lalalala [G]. lalala [G] Xa, vài ba, vài năm ngày. Chẳng [Am] quá lâu cơ mà anh đang yêu. [D] Thế nên đừng trách anh bị nói nhiều, chỉ là [Am] nhớ em, nhớ em quá [G] nhiều.. [G] Em ơi em ơi em ơi, anh chẳng [Am] mong hay là chờ đợi chẳng [D] mong đôi ta duyên một đời, chắc [G] mình chỉ bạn bè thế thôi. [G] Nhưng em ơi em ơi, dù bằng [Am] tim hay là bằng lời anh [D7] nói có chứng giám mây trời, rằng anh thích [D] em, thích em mất [G] rồi. Và anh [G] Nhớ, nhớ nhiều, nhất là [Am] khi, lẻ loi lúc ban chiều. [D] Có cánh diều, lặng [Am] im, trôi mình vào trong [G] gió. [G] Xa, vài ba, vài năm ngày. Chẳng [Am] quá lâu cơ mà anh đang yêu. [D] Thế nên đừng trách anh bị nói nhiều, chỉ là [Am] nhớ em, nhớ em quá [G] nhiều..

Video hướng dẫn