1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Luôn cậy trông Ngài

Lm. Thái Nguyên

Nguồn: thanhcavietnam.net