1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lương mềm cuối năm

Cuộn trang

[C] [G] N ăm qua em luôn chăm ngoan và nhiệ t tình cống hiến [F] [C] Dẫu s ức ép lớn mấy cũng ko thấy p hiền [C] [F] E m nghe đâu công ty năm qua làm ăn có lãi [G] [C] Cớ sao bây g iờ chúng em mong chờ vẫn chưa thấ y tiền [C] Một năm qua, làm như trâu, thưởng em đâu sếp? [F] [G] [C] Sắp Tết rồi vẫn c hưa thấy tiền [C] Vợ con em thì đang mong phải lo xong Tết [F] [G] [C] Thế nh ưng mà vẫn ch ưa có t iền. [C] [G] Chắc cứ khóc lóc mãi xem ra phải chịu nhân viên [F] [C] Thấy sếp nói chắc chắn sáng mai c ó tiền [C] [F] B ao nhiêu công trông mong bỗng nghe lòn g em tê tái [G] [C] Lý do cũn vì sếp chê thiếu tiền thế nên ưu phiền [C] Một năm qua, làm như điên, thưởng sao im quá [G] [C] Sế p không thương chúng em đây [C] Vợ con em mà nghe tin “thưởng sao im quá” [F] [G] [C] Chắc chắn mai nhốt em trong nhà [F] [C] Mọi mặt hàng năm nay đều tăng giá, tiền đ âu mà mua? [F] [Dm] [G] Chờ đợi hoài tăng lư ơng mà có thấy gì đâu , anh em ta thấy l o âu [C] [G] Ch ắc sếp cũng biết rõ chúng em làm vì đam mê [F] [C] Sếp hứa sẽ phóng khoáng chúng em m ới về [F] Bao công ty bên kia vẫn đang mời lương cao gấp [G] [C] Chúng em khôn g thèm, vẫn theo bên này, cũng do yêu nghề [C] V ậy mà nay, thưởng và lương, tại sao im thế? [F] [G] [C] Sếp không tăng chúng em thôi v iệc [C] Bỏ công ty, bỏ anh em và bỏ luôn sếp [F] [G] [C] Chún g em đi đến nơi lắm tiền [F] [G] [C] Sếp mà không tăng lư ơng, vậy thì mai chúng em th ôi v iệc.

Video hướng dẫn