highlight chords
				             [C]                [G]        
N ăm qua em luôn chăm ngoan và nhiệ t tình cống hiến 
   [F]              [C]  
Dẫu s ức ép lớn mấy cũng ko thấy p hiền 
 [C]               [F]     
E m nghe đâu công ty năm qua làm ăn có lãi 
       [G]                [C]   
Cớ sao bây g iờ chúng em mong chờ vẫn chưa thấ y tiền 
 [C]                       
Một năm qua, làm như trâu, thưởng em đâu sếp? 
   [F]      [G]    [C]  
Sắp Tết rồi vẫn c hưa thấy tiền 
 [C]                    
Vợ con em thì đang mong phải lo xong Tết 
    [F]      [G]   [C]  
Thế nh ưng mà vẫn ch ưa có t iền. 
 [C]                [G]       
Chắc cứ khóc lóc mãi xem ra phải chịu nhân viên 
   [F]              [C]   
Thấy sếp nói chắc chắn sáng mai c ó tiền 
 [C]                   [F]      
B ao nhiêu công trông mong bỗng nghe lòn g em tê tái 
     [G]                [C]   
Lý do cũn vì sếp chê thiếu tiền thế nên ưu phiền 
 [C]                      
Một năm qua, làm như điên, thưởng sao im quá 
  [G]          [C]   
Sế p không thương chúng em đây 
 [C]                     
Vợ con em mà nghe tin “thưởng sao im quá” 
   [F]       [G]    [C]  
Chắc chắn mai nhốt em trong nhà 
         [F]            [C]     
Mọi mặt hàng năm nay đều tăng giá, tiền đ âu mà mua? 
           [F]          [Dm]        [G]  
Chờ đợi hoài tăng lư ơng mà có thấy gì đâu , anh em ta thấy l o âu 
  [C]                [G]     
Ch ắc sếp cũng biết rõ chúng em làm vì đam mê 
  [F]               [C]   
Sếp hứa sẽ phóng khoáng chúng em m ới về 
                 [F]       
Bao công ty bên kia vẫn đang mời lương cao gấp 
       [G]                   [C]  
Chúng em khôn g thèm, vẫn theo bên này, cũng do yêu nghề 
 [C]                      
V ậy mà nay, thưởng và lương, tại sao im thế? 
  [F]         [G]    [C]  
Sếp không tăng chúng em thôi v iệc 
[C]                  
Bỏ công ty, bỏ anh em và bỏ luôn sếp 
   [F]     [G]    [C]  
Chún g em đi đến nơi lắm tiền 
           [F]              [G]  [C]  
Sếp mà không tăng lư ơng, vậy thì mai chúng em th ôi v iệc. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lương mềm cuối năm

				             [C]                [G]        
N ăm qua em luôn chăm ngoan và nhiệ t tình cống hiến 
   [F]              [C]  
Dẫu s ức ép lớn mấy cũng ko thấy p hiền 
 [C]               [F]     
E m nghe đâu công ty năm qua làm ăn có lãi 
       [G]                [C]   
Cớ sao bây g iờ chúng em mong chờ vẫn chưa thấ y tiền 
 [C]                       
Một năm qua, làm như trâu, thưởng em đâu sếp? 
   [F]      [G]    [C]  
Sắp Tết rồi vẫn c hưa thấy tiền 
 [C]                    
Vợ con em thì đang mong phải lo xong Tết 
    [F]      [G]   [C]  
Thế nh ưng mà vẫn ch ưa có t iền. 
 [C]                [G]       
Chắc cứ khóc lóc mãi xem ra phải chịu nhân viên 
   [F]              [C]   
Thấy sếp nói chắc chắn sáng mai c ó tiền 
 [C]                   [F]      
B ao nhiêu công trông mong bỗng nghe lòn g em tê tái 
     [G]                [C]   
Lý do cũn vì sếp chê thiếu tiền thế nên ưu phiền 
 [C]                      
Một năm qua, làm như điên, thưởng sao im quá 
  [G]          [C]   
Sế p không thương chúng em đây 
 [C]                     
Vợ con em mà nghe tin “thưởng sao im quá” 
   [F]       [G]    [C]  
Chắc chắn mai nhốt em trong nhà 
         [F]            [C]     
Mọi mặt hàng năm nay đều tăng giá, tiền đ âu mà mua? 
           [F]          [Dm]        [G]  
Chờ đợi hoài tăng lư ơng mà có thấy gì đâu , anh em ta thấy l o âu 
  [C]                [G]     
Ch ắc sếp cũng biết rõ chúng em làm vì đam mê 
  [F]               [C]   
Sếp hứa sẽ phóng khoáng chúng em m ới về 
                 [F]       
Bao công ty bên kia vẫn đang mời lương cao gấp 
       [G]                   [C]  
Chúng em khôn g thèm, vẫn theo bên này, cũng do yêu nghề 
 [C]                      
V ậy mà nay, thưởng và lương, tại sao im thế? 
  [F]         [G]    [C]  
Sếp không tăng chúng em thôi v iệc 
[C]                  
Bỏ công ty, bỏ anh em và bỏ luôn sếp 
   [F]     [G]    [C]  
Chún g em đi đến nơi lắm tiền 
           [F]              [G]  [C]  
Sếp mà không tăng lư ơng, vậy thì mai chúng em th ôi v iệc. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com