1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lưu luyến tình quê

Cuộn trang

1. Nghe tiếng ai [Em] hò nhớ cuộc tình quê Nhớ con sông mưa nắng bao [A] mùa Trên đồng cây lúa xanh [Em] chưa Em [G] chờ [C] trên bến sông [B7] xưa 2. Mưa nắng bao [Em] mùa vẫn đợi chờ anh Tóc em xanh như lúa non trên [A] đồng Anh về cây lúa đơm [Em] bông Cho [D] lòng [B7] ấm lại mùa [Em] đông. ĐK: [Em] Nhớ, nhớ mái tranh [A] quê Sông sâu bên lở bên [Em] bồi Câu hò thương nhớ xa [D] xôi Nghe lòng lưu luyến ai [B7] ơi. [Em] Nhớ, nhớ những đêm [A] trăng Con sông uốn khúc quanh [Em] làng Ân tình ai nỡ chia [D] đôi Bao ngày mưa nắng ai [B7] ơi Tình quê thiết tha muôn [Em] đời.

Video hướng dẫn