Lụy tình

≣≣
1. Chợt [Am] thương chợt nhớ chợt yêu chợt [E7] buồn
Càng khơi càng nhớ càng buồn anh [Am] ơi
Xin anh đừng phụ người anh đã [C] thương
Xin [Am] anh đừng phụ người anh vấn [Dm] vương
Khi [G] yêu phải chịu nhiều nỗi đắng [C] cay
Thế [F] là tình yêu bỏ lỡ mất [E7] rồi
Thế [G] là anh [E7] giết đời em đấy anh [Am] ơi.
ĐK:
[F] Ôi tình [E7] nào là tình không đắm [Am] say
Tình nào là tình không đổi [G] thay
Tình nào là tình không đắng [C] cay
[Dm] Ôi tình nào là tình không dở [G] dang
Tình nào là tình không phụ [Em] phàng
Tình [E7] nào không luỵ vì [Am] nhau. [E7]
2. Lệ [Am] rơi chan chứa buồn ơi là [E7] buồn
Còn đâu hình bóng một người trông [Am] mong
Bao nhiêu tủi hờn đọng trong mắt [C] sâu
Bao [Am] nhiêu khổ sầu là bao đớn [Dm] đau
Bao [G] nhiêu tình hận vùi chôn bấy [C] lâu
Thế [F] là hận anh làm lỡ duyên [E7] đầu
Thế [G] là tiếng [E7] khóc làm cho cách xa [Am] nhau.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)