1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý do Ngài đến

Cuộn trang

Ver1 đơn giản Ngày nào còn thơ ấu tôi thầm mơ đến đêm Giáng Sinh Hạnh phúc với những món quà, bé xinh, dễ thương Nào ngờ đâu chính đêm đông xưa một Hài Nhi sinh cho khắp nhân thế Ấy chính món quà yêu thương Chúa ban cho. Cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết láng lai? Cớ sao vì thế nhân Jesus chết cách đau đớn? Cũng bởi ta Ngài phó Con một không tiếc nối chi Ấy lý do Ngài đến cũng vì ta. [C] [E] [Am] Rồi từng ngày trôi qua, tôi thấu ý nghĩa món quà [Gm] [F] [Em] [G] Thầm cảm ơn Chúa giáng trần giữa đêm hiu quạnh [E] [Am] [G] Và một đêm tối mây giăng mờ, loài người không ai [Am/F#] ngờ đâu Ngài đến [C] [G] Xót thương nhân loại đây, lạc bước nhà Cha [C] [Dm] Cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết láng lai? [G] [C] Cớ sao vì thế nhân Jesus chết cách đau đớn? [Am] [Dm] Cũng bởi ta Ngài phó Con một không tiếc nối chi [G] [C] Ấy lý do Ngài đến cũng vì ta. [Ab] [Eb] Hai tay Cha mang dấu đinh, ngọn giáo đâm Ngài [Db] Bọn lính đem Ngài đóng trên thập giá huyết láng lai [Bbm] [Fm] Với đớn đau, nhục nhã Jesus mang vì thế nhân [Bb] [Eb] [A] Nhưng mặt Chúa vẫn bừng sáng, vẫn yêu thương nhân thế [D] [Em] Hỡi Chúa ôi vì cớ sao Ngài tuôn huyết láng lai? [A] [D] Phải chăng vì cớ tôi thân Chúa vỡ tan đau đớn? [Bm] [Em] Đến với thế nhân Ngài quá yêu đành chết thế hy sinh! [A] [D] Bởi lý do Ngài đến cũng vì ta! [A] [D] Lý do Ngài đến ban sự sống!.... [Bm] [Em] Đến với thế nhân Ngài xót thương tội lỗi đã hy sinh [A] [D] Lý do Ngài đến cũng vì ta! Ver2 lu bu [C] Bdim7 [E] [Am] Rồi từng ngày trôi qua, tôi thấu ý nghĩa món quà [Gm] [F] [C/E] [Dm7] Thầm cảm ơn Chúa giáng trần giữa đêm hiu quạnh [E] [Am] [G6] Và một đêm tối mây giăng mờ, loài người không ai F#m7b5 ngờ đâu Ngài đến [Dm7] [Gsus4] [G] Xót thương nhân loại đây, lạc bước nhà Cha [C] [Dm7] Cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết láng lai? [Gsus4] [C] Cớ sao vì thế nhân Jesus chết cách đau đớn? [Am] [Dm7] Cũng bởi ta Ngài phó Con một không tiếc nối chi [G7] [C] Ấy lý do Ngài đến cũng vì ta. [Ab] [Eb/G] Hai tay Cha mang dấu đinh, ngọn giáo đâm Ngài [Ebm] [Db/F] Bọn lính đem Ngài đóng trên thập giá huyết láng lai [Dbm/E] [Ab/Db] [Fm] Với đớn đau, nhục nhã Jesus mang vì thế nhân [Bb] [Eb] [A] Nhưng mặt Chúa vẫn bừng sáng, vẫn yêu thươngnhân thế [D] [Em7] Hỡi Chúa ôi vì cớ sao Ngài tuôn huyết láng lai? [Asus4] [D] Phải chăng vì cớ tôi thân Chúa vỡ tan đau đớn? [Bm] [Em7] Đến với thế nhân Ngài quá yêu đành chết thế hy sinh! [A] [D] Bởi lý do Ngài đến cũng vì ta! [Asus4] [D] Lý do Ngài đến ban sự sống!.... [Bm] [Em7] Đến với thế nhân Ngài xót thương tội lỗi đã hy sinh [A7] [D] Lý do Ngài đến cũng vì ta!

Video hướng dẫn