highlight chords
1. Rượu [Em] đâu đưa đây rót [Am] cho cho [C] đầy 
Rót [Bm] đi cho đầy thật đầy 
Rượu [Em] cay, men ngây, nhấp [Am] môi, môi [C] mềm 
Ðáy [Bm] ly, in hình bóng [Em] xưa.
Người [G] tình xa xưa ngờ [D] đâu tới [G] đây 
Ai ngờ [Am] thơm nồng [D] trong đáy [G] ly [B7]
[Em] Ớ ơ ớ, uống [Am] ngay ly rượu cay thơm [C] nồng 
Uống [Bm] ngay thơm nồng bóng dáng [Em] xưa.
2. Người [Em] xưa, vai thon, má [Am] son, môi [C] mềm 
Mắt [Bm] to, lưng tròn nhẹ tay 
Rượu [Em] thơm, tay dâng, hé [Am] môi, ân [C] cần 
Uống [Bm] đi, ơi người trán [Em] xinh.
Cuộc [G] tình đôi bên, rượu [D] men gối [G] chăn 
Thơm nồng [Am] như là [D] đêm cuối [G] xuân 
[Em] Hớ ơ ớ, uống [Am] ngay ly rượu cay thơm [C] nồng 
Uống [Bm] ngay thơm nồng bóng dáng [Em] em.
3. Rượu [Em] xưa hay hay, đắng [Am] cay thêm [C] sầu
Rót [Bm] đi cho đầy rượu nồng 
Rượu [Em] cay, men ngây, nhấp [Am] môi, môi [C] mềm 
Ðáy [Bm] ly, in hình bóng [Em] em.
Cuộc [G] tình xa xưa bạc [D] màu tóc [G] phai 
Ai ngờ [Am] trong lòng [D] thêm dấy [G] men [B7]
[Em] Hớ ơ ớ, uống [Am] ngay một ly thơm [C] nồng 
Uống [Bm] ngay thơm nồng bóng dáng [Em] xưa.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ly bôi

Nhạc Ngoại
1. Rượu [Em] đâu đưa đây rót [Am] cho cho [C] đầy 
Rót [Bm] đi cho đầy thật đầy 
Rượu [Em] cay, men ngây, nhấp [Am] môi, môi [C] mềm 
Ðáy [Bm] ly, in hình bóng [Em] xưa.
Người [G] tình xa xưa ngờ [D] đâu tới [G] đây 
Ai ngờ [Am] thơm nồng [D] trong đáy [G] ly [B7]
[Em] Ớ ơ ớ, uống [Am] ngay ly rượu cay thơm [C] nồng 
Uống [Bm] ngay thơm nồng bóng dáng [Em] xưa.
2. Người [Em] xưa, vai thon, má [Am] son, môi [C] mềm 
Mắt [Bm] to, lưng tròn nhẹ tay 
Rượu [Em] thơm, tay dâng, hé [Am] môi, ân [C] cần 
Uống [Bm] đi, ơi người trán [Em] xinh.
Cuộc [G] tình đôi bên, rượu [D] men gối [G] chăn 
Thơm nồng [Am] như là [D] đêm cuối [G] xuân 
[Em] Hớ ơ ớ, uống [Am] ngay ly rượu cay thơm [C] nồng 
Uống [Bm] ngay thơm nồng bóng dáng [Em] em.
3. Rượu [Em] xưa hay hay, đắng [Am] cay thêm [C] sầu
Rót [Bm] đi cho đầy rượu nồng 
Rượu [Em] cay, men ngây, nhấp [Am] môi, môi [C] mềm 
Ðáy [Bm] ly, in hình bóng [Em] em.
Cuộc [G] tình xa xưa bạc [D] màu tóc [G] phai 
Ai ngờ [Am] trong lòng [D] thêm dấy [G] men [B7]
[Em] Hớ ơ ớ, uống [Am] ngay một ly thơm [C] nồng 
Uống [Bm] ngay thơm nồng bóng dáng [Em] xưa.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com