1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ly bôi

Cuộn trang

1. Rượu [Em] đâu đưa đây rót [Am] cho cho [C] đầy Rót [Bm] đi cho đầy thật đầy Rượu [Em] cay, men ngây, nhấp [Am] môi, môi [C] mềm Ðáy [Bm] ly, in hình bóng [Em] xưa. Người [G] tình xa xưa ngờ [D] đâu tới [G] đây Ai ngờ [Am] thơm nồng [D] trong đáy [G] ly [B7] [Em] Ớ ơ ớ, uống [Am] ngay ly rượu cay thơm [C] nồng Uống [Bm] ngay thơm nồng bóng dáng [Em] xưa. 2. Người [Em] xưa, vai thon, má [Am] son, môi [C] mềm Mắt [Bm] to, lưng tròn nhẹ tay Rượu [Em] thơm, tay dâng, hé [Am] môi, ân [C] cần Uống [Bm] đi, ơi người trán [Em] xinh. Cuộc [G] tình đôi bên, rượu [D] men gối [G] chăn Thơm nồng [Am] như là [D] đêm cuối [G] xuân [Em] Hớ ơ ớ, uống [Am] ngay ly rượu cay thơm [C] nồng Uống [Bm] ngay thơm nồng bóng dáng [Em] em. 3. Rượu [Em] xưa hay hay, đắng [Am] cay thêm [C] sầu Rót [Bm] đi cho đầy rượu nồng Rượu [Em] cay, men ngây, nhấp [Am] môi, môi [C] mềm Ðáy [Bm] ly, in hình bóng [Em] em. Cuộc [G] tình xa xưa bạc [D] màu tóc [G] phai Ai ngờ [Am] trong lòng [D] thêm dấy [G] men [B7] [Em] Hớ ơ ớ, uống [Am] ngay một ly thơm [C] nồng Uống [Bm] ngay thơm nồng bóng dáng [Em] xưa.

Video hướng dẫn