1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý boong boong

Cuộn trang

1. Lắng [Am] nghe vang tiếng trống lân Cắt tùng [C] chen tùng tùng chen thiệt là vui Tiếng trống [Am] lân nhịp [G] nhàng đón [Am] dâu thôn [C] xóm quá là [G] vui Năm [Am] nay sản lượng lúa [C] thơm trúng mùa ghê thiệt là vui Lúa chín [Am] thơm trên [G] đồng sui [Am] gia cả họ đuề [G] huề xứng ghê 2. Đón [Am] dâu vui hát chúc nhau Mới là [C] vui mới là hay thiệt là hay Chúc lứa [Am] đôi mặn [G] nồng ấm [Am] no sung [C] túc bao yên [G] vui Trong [Am] tay lễ hội gái cùng [C] trai để cầu xin lộc ngày vui Ta kết [Am] trao duyên [G] lành hai [Am] ta hãnh diện thật [G] là xứng đôi 3. Đón [Am] dâu vui quá xá vui Rước về [C] dinh chúc mừng cho họ nhà trai Áo gấm [Am] thêu lụa [G] là thướt [Am] tha chung [C] bước dưới cờ [G] hoa Hôm [Am] nay lễ hội cưới à [C] vui được nàng dâu thiệt là xinh Chúc lứa [Am] đôi thiệt mặn [G] nồng sui gia hai [Am] họ đuề [G] huề xứng ghê * [Am][[G]][Am][G]-[Dm][Am]

Video hướng dẫn