1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý cây bông

Cuộn trang

Bông [Am] xanh bông [C] trắng Rồi lại vàng [G] bông, ơi bạn [Am] ơi Bông lê cho bằng bông [Em] lựu ơi bạn [Am] ơi Là [C] a í a đố [Am] nàng, [C] bông rồi lại mấy [G] bông Là [C] a í a đố [Am] nàng, [C] bông rồi lại mấy [Dm] bông Bông [Am] xanh bông [C] trắng Rồi lại vàng [G] bông, ơi bạn [Am] ơi Bông lê cho bằng bông [Em] lựu ơi bạn [Am] ơi Là [C] a í a đố [Am] nàng, [C] bông rồi lại mấy [G] bông Là [C] a í a đố [Am] nàng, [C] bông rồi lại mấy [Dm] bông

Video hướng dẫn