highlight chords
				            [Am]         [G]  
Khớp con ngựa ngựa ô 
[Am]         [G]  
Khớp con ngựa ngựa ô 
      [Am]            [G]       
Ngựa ô anh thắng, anh thắngcái kiệu vàng (ừ ư..) 
  [C]     [Dm]         [G]   
Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen 
      [Dm]           [C]   
Búp sen lá dặm, giây cương nhuộm thắm 
              
Cán roi anh bịt đồng thòa 
  [Dm]          [G]   
Là đưa ýa đưa nàng, đưa nàng 
        [C]   
Anh đưa nàng về dinh 
  [Dm]      [G]        
Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng 
        [C]   
Anh đưa nàng về dinh 
 

             
(Các đoạn sau tương tự): 
           
Khớp con ngựa ngựa ô 
           
Khớp con ngựa ngựa ô 
                  
Ngựa ô anh khớp đi khắp các nẻo xa 
                 
Đi qua núi mộng, trở lại đồi mơ 
                  
Đi bên suối đợi, đi sang rừng nhớ 
                
Dắt nhau trông biển hẹn hò (ơ) 
                   
Là theo í a theo nàng, anh theo nàng 
              
Anh theo nàng một phen (ơ) 
                   
Là theo í a theo nàng, anh theo nàng 
            
Anh theo nàng một phen 
           
Khớp con ngựa ngựa ô 
           
Khớp con ngựa ngựa ô 
                    
Ngựa ô anh khớp duyên bén ta thành đôi 
                  
Trong sân pháo nổ, cả họ mừng vui 
                
Em mang áo đỏ, chân đi hài tía 
                
Thắt lưng dây lụa màu vàng (ơ) 
                  
Cùng nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng 
             
Lễ tơ hồng cùng nhau (ơ) 
                  
Cùng nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng 
           
Lễ tơ hồng cùng nhau 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý ngựa ô - Dân ca Nam Bộ

				            [Am]         [G]  
Khớp con ngựa ngựa ô 
[Am]         [G]  
Khớp con ngựa ngựa ô 
      [Am]            [G]       
Ngựa ô anh thắng, anh thắngcái kiệu vàng (ừ ư..) 
  [C]     [Dm]         [G]   
Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen 
      [Dm]           [C]   
Búp sen lá dặm, giây cương nhuộm thắm 
              
Cán roi anh bịt đồng thòa 
  [Dm]          [G]   
Là đưa ýa đưa nàng, đưa nàng 
        [C]   
Anh đưa nàng về dinh 
  [Dm]      [G]        
Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng 
        [C]   
Anh đưa nàng về dinh 
 

             
(Các đoạn sau tương tự): 
           
Khớp con ngựa ngựa ô 
           
Khớp con ngựa ngựa ô 
                  
Ngựa ô anh khớp đi khắp các nẻo xa 
                 
Đi qua núi mộng, trở lại đồi mơ 
                  
Đi bên suối đợi, đi sang rừng nhớ 
                
Dắt nhau trông biển hẹn hò (ơ) 
                   
Là theo í a theo nàng, anh theo nàng 
              
Anh theo nàng một phen (ơ) 
                   
Là theo í a theo nàng, anh theo nàng 
            
Anh theo nàng một phen 
           
Khớp con ngựa ngựa ô 
           
Khớp con ngựa ngựa ô 
                    
Ngựa ô anh khớp duyên bén ta thành đôi 
                  
Trong sân pháo nổ, cả họ mừng vui 
                
Em mang áo đỏ, chân đi hài tía 
                
Thắt lưng dây lụa màu vàng (ơ) 
                  
Cùng nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng 
             
Lễ tơ hồng cùng nhau (ơ) 
                  
Cùng nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng 
           
Lễ tơ hồng cùng nhau 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com