1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý ngựa ô - Dân ca Nam Bộ

Cuộn trang

[Am] [G] Khớp con ngựa ngựa ô [Am] [G] Khớp con ngựa ngựa ô [Am] [G] Ngựa ô anh thắng, anh thắngcái kiệu vàng (ừ ư..) [C] [Dm] [G] Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen [Dm] [C] Búp sen lá dặm, giây cương nhuộm thắm Cán roi anh bịt đồng thòa [Dm] [G] Là đưa ýa đưa nàng, đưa nàng [C] Anh đưa nàng về dinh [Dm] [G] Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng [C] Anh đưa nàng về dinh (Các đoạn sau tương tự): Khớp con ngựa ngựa ô Khớp con ngựa ngựa ô Ngựa ô anh khớp đi khắp các nẻo xa Đi qua núi mộng, trở lại đồi mơ Đi bên suối đợi, đi sang rừng nhớ Dắt nhau trông biển hẹn hò (ơ) Là theo í a theo nàng, anh theo nàng Anh theo nàng một phen (ơ) Là theo í a theo nàng, anh theo nàng Anh theo nàng một phen Khớp con ngựa ngựa ô Khớp con ngựa ngựa ô Ngựa ô anh khớp duyên bén ta thành đôi Trong sân pháo nổ, cả họ mừng vui Em mang áo đỏ, chân đi hài tía Thắt lưng dây lụa màu vàng (ơ) Cùng nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng Lễ tơ hồng cùng nhau (ơ) Cùng nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng Lễ tơ hồng cùng nhau

Video hướng dẫn