highlight chords
				                 
Version1: 
 

      [A]             [E]   
Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu, 
   [A]          [F#m]           [A]   
Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, 
       [E]       
Nếu trong đời anh thiếu em, 
   [D]           [E]     
Từng đêm nhạc ru tiếng hát chơi vơi. 
 

  [A]                [E]   
Hỡi em, ( hỡi em) đời đã cho ta gặp nhau, 
 [A]         [F#m]           [A]   
Từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, 
        [E]         
Biết chăng lòng anh đã bao ngày, 
     [Bm]                 [E]    
Người ơi, xin lặng nghe này con tim anh muốn nói... 
 

      [A]           [D]     [D] [Bm]   
Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không / quên, 
  [E]              [A]   
Bài hát tặng em, mối tình khát khao. 
       [Bm]         [E]   
Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai, 
    [D]          [E]        [A]  
Anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi, đến suốt đời 
     
Version2: 
 

      [F]     [Am]        [A]  
Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu, 
   [Bb]         [F]       [A]    dm  
Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, 
       [Am]       
Nếu trong đời anh thiếu em, 
   [Bb]        [G]    [C]  
Từng đêm nhạc ru tiếng hát chơi vơi. 
 

  [F]         [Am]      [A]   
Hỡi em, ( hỡi em) đời đã cho ta gặp nhau, 
  [Bb]        [F]       [A]    dm  
Từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, 
        [Am]        
Biết chăng lòng anh đã bao ngày, 
     [Bb]                 [C]   
Người ơi, xin lặng nghe này con tim anh muốn nói… 
 

      [F]           [Bb]       
Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên, 
  [C]             [F]   
Bài hát tặng em, mối tình khát khao. 
       dm         [Am]  
Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai, 
  [Bb]    [C]              [F]  
Anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi, đến suốt đời. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mãi Mãi (Forever ) (A)

				                 
Version1: 
 

      [A]             [E]   
Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu, 
   [A]          [F#m]           [A]   
Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, 
       [E]       
Nếu trong đời anh thiếu em, 
   [D]           [E]     
Từng đêm nhạc ru tiếng hát chơi vơi. 
 

  [A]                [E]   
Hỡi em, ( hỡi em) đời đã cho ta gặp nhau, 
 [A]         [F#m]           [A]   
Từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, 
        [E]         
Biết chăng lòng anh đã bao ngày, 
     [Bm]                 [E]    
Người ơi, xin lặng nghe này con tim anh muốn nói... 
 

      [A]           [D]     [D] [Bm]   
Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không / quên, 
  [E]              [A]   
Bài hát tặng em, mối tình khát khao. 
       [Bm]         [E]   
Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai, 
    [D]          [E]        [A]  
Anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi, đến suốt đời 
     
Version2: 
 

      [F]     [Am]        [A]  
Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu, 
   [Bb]         [F]       [A]    dm  
Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, 
       [Am]       
Nếu trong đời anh thiếu em, 
   [Bb]        [G]    [C]  
Từng đêm nhạc ru tiếng hát chơi vơi. 
 

  [F]         [Am]      [A]   
Hỡi em, ( hỡi em) đời đã cho ta gặp nhau, 
  [Bb]        [F]       [A]    dm  
Từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, 
        [Am]        
Biết chăng lòng anh đã bao ngày, 
     [Bb]                 [C]   
Người ơi, xin lặng nghe này con tim anh muốn nói… 
 

      [F]           [Bb]       
Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên, 
  [C]             [F]   
Bài hát tặng em, mối tình khát khao. 
       dm         [Am]  
Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai, 
  [Bb]    [C]              [F]  
Anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi, đến suốt đời. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com