highlight chords
[Bm] [G] [D]
If [Bm]I could live [G]forever then
[G]I don't know what I'd [D]do
[Bm]Forgot just what I [G]meant to say
But [G]I'm still in love with [D]you
The [Bm]future sounds [G]boring
[G]Without the one you [D]love
So [Bm]while we're here [G]in here and now
[G]Can'tLet's [D]we have make some fun[Bm][G][D]out
Let's make [Bm][G][D]out
Let's make [Bm][G][D]out
Let's make [Bm][G][D]out
Verse 1
[Bm]  I don't [G]even know your name
[G]  I don't [D]even know your number
[Bm] [B]ut I [G]know I need you right [G][D]now
[Bm]  Living in [G]a crazy world
[G]  You make me [D]kinda crazy girl
[Bm] Tell me if [G]you need me right [G][D]now
If you [Bm]love [G]somebody [G][D]
You should [Bm]tell [G][G][D]somebody
Do you [Bm]love [G][G][D]somebody
Go and [Bm]tell [G]somebody
[G]T-t-tell [D]somebody
Chorus
If I could live forever then,
I don't know what I'd do
Forgot just what I meant to say,
But I'm still in love with you
The future sounds boring
Without the one you love
So while we're here in here and now,
Can't we have some fun
Let's make out
Let's make out
Let's make out
(Ooo-Ooo-Ooo)
Let's make out
(Ooo-Ooo-Ooo)
Verse 2
I just want to hold your hand
I just want to pull you closer
Baby do you feel like I do
Baby if you hang around
I can see it going down
And get a little freaky with you
If you love somebody
You should tell somebody
Do you love somebody
Go and tell somebody
T-t-tell somebody
Hook
If I could live forever then
I don't know what I'd do
Forgot just what I meant to say
But I'm still in love with you
The future sounds boring
Without the one you love
So while we're here in here and now
Can't we have some fun
Let's make out
Let's make out
Let's make out
(Ooo-Ooo-Ooo)
Let's make out
(Ooo-Ooo-Ooo)
Let's make out
Let's make out
Let's make out
(Ooo-Ooo-Ooo)
Let's make out
(Ooo-Ooo-Ooo)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Make Out

Rixton
[Bm] [G] [D]
If [Bm]I could live [G]forever then
[G]I don't know what I'd [D]do
[Bm]Forgot just what I [G]meant to say
But [G]I'm still in love with [D]you
The [Bm]future sounds [G]boring
[G]Without the one you [D]love
So [Bm]while we're here [G]in here and now
[G]Can'tLet's [D]we have make some fun[Bm][G][D]out
Let's make [Bm][G][D]out
Let's make [Bm][G][D]out
Let's make [Bm][G][D]out
Verse 1
[Bm]  I don't [G]even know your name
[G]  I don't [D]even know your number
[Bm] [B]ut I [G]know I need you right [G][D]now
[Bm]  Living in [G]a crazy world
[G]  You make me [D]kinda crazy girl
[Bm] Tell me if [G]you need me right [G][D]now
If you [Bm]love [G]somebody [G][D]
You should [Bm]tell [G][G][D]somebody
Do you [Bm]love [G][G][D]somebody
Go and [Bm]tell [G]somebody
[G]T-t-tell [D]somebody
Chorus
If I could live forever then,
I don't know what I'd do
Forgot just what I meant to say,
But I'm still in love with you
The future sounds boring
Without the one you love
So while we're here in here and now,
Can't we have some fun
Let's make out
Let's make out
Let's make out
(Ooo-Ooo-Ooo)
Let's make out
(Ooo-Ooo-Ooo)
Verse 2
I just want to hold your hand
I just want to pull you closer
Baby do you feel like I do
Baby if you hang around
I can see it going down
And get a little freaky with you
If you love somebody
You should tell somebody
Do you love somebody
Go and tell somebody
T-t-tell somebody
Hook
If I could live forever then
I don't know what I'd do
Forgot just what I meant to say
But I'm still in love with you
The future sounds boring
Without the one you love
So while we're here in here and now
Can't we have some fun
Let's make out
Let's make out
Let's make out
(Ooo-Ooo-Ooo)
Let's make out
(Ooo-Ooo-Ooo)
Let's make out
Let's make out
Let's make out
(Ooo-Ooo-Ooo)
Let's make out
(Ooo-Ooo-Ooo)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com