highlight chords
				                 [Em]           
Mang ngày đi, cùng với mây não nề 
   [B7]            [G] 
Mang chiều đi, em hát lời hôn mê 
   [C]          [Am]    
Mang mùa đi, mùa đã phai xuân thì 
   [B7]            [Em]     
Mang buồn về, trên những hàng cây nghiêng 
     [C]           [B7]    
Mang ngày đi, chiều nghiêng trên dòng sông 
  [E]          [B7]     
Em xa quá, xa như ngày khuất bóng 
  [C]            [G]  
Và mang đi bóng trăng nghìn khơi 
    [B7]              [Em]  
Bóng em bên đời, nghìn trăng cũng xa khơi, 
          [C]          [B7] 
nghìn trăng cũng xa xôi, và em cũng xa tôi 
   [B7]            
Mang sầu về đây với riêng tôi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mang - Xuân Phú

				                 [Em]           
Mang ngày đi, cùng với mây não nề 
   [B7]            [G] 
Mang chiều đi, em hát lời hôn mê 
   [C]          [Am]    
Mang mùa đi, mùa đã phai xuân thì 
   [B7]            [Em]     
Mang buồn về, trên những hàng cây nghiêng 
     [C]           [B7]    
Mang ngày đi, chiều nghiêng trên dòng sông 
  [E]          [B7]     
Em xa quá, xa như ngày khuất bóng 
  [C]            [G]  
Và mang đi bóng trăng nghìn khơi 
    [B7]              [Em]  
Bóng em bên đời, nghìn trăng cũng xa khơi, 
          [C]          [B7] 
nghìn trăng cũng xa xôi, và em cũng xa tôi 
   [B7]            
Mang sầu về đây với riêng tôi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com