1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mang - Xuân Phú

Cuộn trang

[Em] Mang ngày đi, cùng với mây não nề [B7] [G] Mang chiều đi, em hát lời hôn mê [C] [Am] Mang mùa đi, mùa đã phai xuân thì [B7] [Em] Mang buồn về, trên những hàng cây nghiêng [C] [B7] Mang ngày đi, chiều nghiêng trên dòng sông [E] [B7] Em xa quá, xa như ngày khuất bóng [C] [G] Và mang đi bóng trăng nghìn khơi [B7] [Em] Bóng em bên đời, nghìn trăng cũng xa khơi, [C] [B7] nghìn trăng cũng xa xôi, và em cũng xa tôi [B7] Mang sầu về đây với riêng tôi

Video hướng dẫn