Mắt buồn như hỏa châu đêm

≣≣
1. Đêm tối [Am] trời chờ giặc trông hỏa châu rơi
Anh thả [F] hồn ngược [G] về dĩ vãng xa [C] xôi [Am]
Những [A7] đóm hỏa [Dm] châu le lói trên tuyến [F] đầu
Như mắt em rưng [Em] sầu đầu thu năm [Am] đó
Sương [A7] gió trên quê [Dm] hương
Đưa tiễn nhau xa [E7] trường níu buồn nhớ [Am] thương.
ĐK:
Đếm [A] những hỏa châu [D] rơi
Thương mẩu [Am] đời thời còn thơ [E7] ấu
Anh nhớ đêm hôm [F] nào vào [A7] rằm Trung [Dm] Thu
Đôi [E7] ta đi dưng [Am] đèn. [E7]
Nước [A] mắt giữa khi [D] vui len lén [Am] buồn
Vì đèn em [E7] cháy, em bảo anh phải [F] đền
Còn không về [E7] nhà méc má cho mà [Am] coi!
2. Ôm kỷ [Am] niệm tìm về đêm hỏa châu rơi
Như mắt [F] buồn giận [G] hờn nhau thuở xa [C] xôi [Am]
Anh [A7] ước ngày [Dm] nao non nước ta lên [F] màu
Đêm hỏa châu thôi [Em] sầu và màu hỏa châu [Am] đó
Soi [A7] ngõ ta chung [Dm] đường
Cho mắt em ngưng [E7] buồn lớn dần yêu [Am] đương.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)