highlight chords
				                             
I said I"m sitting here watching 
              
Matchbox hole in my clothes 
                 
I said I"m sitting here wondering 
              
Matchbox hole in my clothes 
                 
I ain"t got no matches but I sure 
           
Got a long way to go 
                
I"m an ole poor boy, and I"m a 
         
Long way from home 
                
I"m an ole poor boy, and I"m a 
          
Long way from home 
                     
I"ll never be happy cause everything I"ve 
          
Ever did was wrong 
 

                     
Well, if you don"t want my peaches honey 
              
Please don"t shake my tree 
                     
Well, if you don"t want my peaches honey 
                 
Please don"t mess around my tree 
            
I got news for you baby 
             
Leave me here in misery 
 

                
Well, let me be your little dog 
            
Till your big dog comes 
                
Well, let me be your little dog 
            
Till your big dog comes 
                
And when your big dog gets here 
               
Watch how your puppy dog runs 
 

                 
I said I"m sitting here watching 
              
Matchbox hole in my clothes 
                 
I said I"m sitting here watching 
              
Matchbox hole in my clothes 
                 
I ain"t got no matches but I sure 
           
Got a long way to go 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Matchbox - The Beatles

				                             
I said I"m sitting here watching 
              
Matchbox hole in my clothes 
                 
I said I"m sitting here wondering 
              
Matchbox hole in my clothes 
                 
I ain"t got no matches but I sure 
           
Got a long way to go 
                
I"m an ole poor boy, and I"m a 
         
Long way from home 
                
I"m an ole poor boy, and I"m a 
          
Long way from home 
                     
I"ll never be happy cause everything I"ve 
          
Ever did was wrong 
 

                     
Well, if you don"t want my peaches honey 
              
Please don"t shake my tree 
                     
Well, if you don"t want my peaches honey 
                 
Please don"t mess around my tree 
            
I got news for you baby 
             
Leave me here in misery 
 

                
Well, let me be your little dog 
            
Till your big dog comes 
                
Well, let me be your little dog 
            
Till your big dog comes 
                
And when your big dog gets here 
               
Watch how your puppy dog runs 
 

                 
I said I"m sitting here watching 
              
Matchbox hole in my clothes 
                 
I said I"m sitting here watching 
              
Matchbox hole in my clothes 
                 
I ain"t got no matches but I sure 
           
Got a long way to go 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com