highlight chords
[C] Anh có [Am] nghe tình [F] xưa đã rộn [C] ràng
Trên cây [Am] cỏ trên ruộng [G7] đồng lúa trổ [F] bông
Cây [Dm] Dong ở đầu [G7] đường, cây Ô [F] Môi ở trường [C] làng
Cũng trổ [D7] bông đỏ rưng [G7] rưng

[C] Anh biết [Dm] không tiếng ê [G7] a của trẻ [C] thơ
[Dm] Phải ngập [G7] ngừng vì [F] tiếng súng hằng [C] đêm
Mẹ [F] già cũng nức [G7] nở không nguyện [C] cầu trọn câu [G7] kinh
Đêm từng [G7] đêm trẻ thơ ngủ giật [C] mình

ĐK: [Am] Đó quê hương [F] ta một [Dm] dãy giang sơn tuyệt [C] vời
[Am] Đó anh em [F] ta da [Dm] vàng máu đỏ trong [G7] tim
[C] Đó quê hương [Dm] ta xin [G7] anh giữ lấy vẹn [Am] toàn
[F] Góp trăm bàn [G7] tay để cùng nhau xây lại từ [C] đầu
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Máu chảy về tim

Anh Việt Thu
[C] Anh có [Am] nghe tình [F] xưa đã rộn [C] ràng
Trên cây [Am] cỏ trên ruộng [G7] đồng lúa trổ [F] bông
Cây [Dm] Dong ở đầu [G7] đường, cây Ô [F] Môi ở trường [C] làng
Cũng trổ [D7] bông đỏ rưng [G7] rưng

[C] Anh biết [Dm] không tiếng ê [G7] a của trẻ [C] thơ
[Dm] Phải ngập [G7] ngừng vì [F] tiếng súng hằng [C] đêm
Mẹ [F] già cũng nức [G7] nở không nguyện [C] cầu trọn câu [G7] kinh
Đêm từng [G7] đêm trẻ thơ ngủ giật [C] mình

ĐK: [Am] Đó quê hương [F] ta một [Dm] dãy giang sơn tuyệt [C] vời
[Am] Đó anh em [F] ta da [Dm] vàng máu đỏ trong [G7] tim
[C] Đó quê hương [Dm] ta xin [G7] anh giữ lấy vẹn [Am] toàn
[F] Góp trăm bàn [G7] tay để cùng nhau xây lại từ [C] đầu

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn