1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Màu hoa kỷ niệm

Cuộn trang

1. Ngày [C] xưa em [Am] nói yêu bông hoa [Em] hồng Làm [Dm] anh băng [G7] rừng tìm kiếm khắp [C] nơi [C7] Anh đi chinh [F] chiến mịt mờ xa [Em] xôi Ngăn sông cách [Dm] núi tìm về cho [C] em Nhưng [Dm] em, em đâu có [F] biết dù tình anh tha [G] thiết. [G7] 2. Gần [C] nhau em [Am] nói yêu anh chân [Em] thành Giờ [Dm] anh lên [G7] đường giành lấy quê [C] hương [C7] Anh đi giúp [F] nước miệt mài đêm [Em] thâu Ngăn sông cách [Dm] núi tìm về thăm [C] em Em [Dm] ơi xin em giữ [F] lấy kỷ [G7] niệm trong [C] tay. ĐK: Ngày xưa em [F] nói chỉ yêu mình anh [Em] thôi [A7] Tại em quên [Dm] lãng hay tình mình phai phôi Em [G] ơi em đâu có [G7] biết tình đầu bao tha [C] thiết Người nơi chiến [F] tuyến nhớ thương về xa [C] xôi [A7] Tại em không [Dm] tới nên tình minh ngăn đôi Hoa [G] kia xin em khép [G7] kín gửi trọn trong [C] tim. 3. Còn [C] đâu câu [Am] nói yêu anh trân [Em] thành Còn [Dm] đâu khi [G7] lòng mình vướng thương [C] đau [C7] Anh đi giúp [F] nước nặng tình đôi [Em] vai Mong em anh [Dm] hiểu đường vào tương [C] lai Hoa [Dm] kia xin gom ân [F] ái [G7] trả lại cho [C] anh.

Video hướng dẫn